Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Veelvoorkomende fouten bij het opstellen van het tekstschema

Het antwoord op de centrale vraag wordt niet duidelijk uit het schema

Centrale vraag: Is er een toenemende ontkerkelijking in Nederland?

1  Inleiding

2  Geloof door de eeuwen heen

3  Katholicisme versus protestantisme

4  Nieuwe levensbeschouwingen

5  Conclusie

 

Uit dit tekstschema wordt niet duidelijk hoe de vraag wordt beantwoord of Nederland steeds meer ontkerkelijkt. Er wordt kennelijk informatie gegeven over de historie van het geloof en de diverse soorten religies en daarnaast ook levensbeschouwingen, maar het is niet duidelijk of er in deze hoofdstukken informatie over kerkbezoek is opgenomen en het al of niet afnemen daarvan. Op het eerste gezicht is dit een beschrijvende tekst en geen beoordelende, en dus is de afsluiting van de tekst met een conclusie onterecht en moet de formulering van de centrale vraag worden aangepast.

 

Het tekstschema is niet compleet

Centrale vraag: Welke status heeft het spreken van dialect bij jongeren?

1 Inleiding

2 Dialect versus standaardtaal

3 Factoren die het spreken van een dialect bevorderen

4 Onderzoek naar status van dialect spreken

5 Onderzoeksresultaten status van dialect bij allochtonen

6 Onderzoeksresultaten status van dialect bij autochtone jongens

7 Conclusie

 

Dit tekstschema is niet compleet, omdat een deel van de centrale vraag niet beantwoord wordt. Kennelijk wordt alleen geconcludeerd en onderzocht wat allochtonen en jongens van het spreken van een dialect denken, maar in de centrale vraag staat: jongeren. Dan zou er ook nog een hoofdstuk toegevoegd moeten worden met de opinie van autochtone meisjes over het spreken van een dialect, of de centrale vraag moet meer ingeperkt worden.