Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Trainingen

Trainingen Nederlands

  • Beter Schrijven: Als HvA- of UvA-student kun je je inschrijven voor de training Beter schrijven aan het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT), als je problemen hebt met het schrijven van scripties, verslagen en rapporten.
  • Beter schrijven in het hoger onderwijs: Deze gratis online schrijftraining (MOOC) begeleidt je door het gehele schrijfproces. De training is ontwikkeld door de UvA en de HvA.

Trainingen Nederlands als tweede taal

  • Dutch Language Courses: Als Nederlands niet je moedertaal is, en je hebt nog taalproblemen, kijk dan bij het brede aanbod dat wordt verzorgd door het INTT. Er zijn traject voor en na het Staatsexamen NT2.
  • Taalschakeltraject: Bij de HvA kunnen anderstaligen terecht voor een traject dat opleidt tot Staatsexamen II.
  • Nederlands voor gevorderde anderstaligen: Je kunt de twaalf modules van de gratis online taalcursus (MOOC) zelfstandig volgen om je luistervaardigheid te trainen, woordenschatkennis uit te breiden en meer inzicht te krijgen in taalvariatie en interessante taalfenomenen.

 Studeren met dyslexie