Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Afstuderen Stap 4: Titels voor een verslag bedenken

16 titels en tussenkopjesDe hoofdtitel van het werkstuk komt op de titelpagina. Deze titel moet in één oogopslag duidelijk maken waarover de tekst gaat. De centrale vraag moet er duidelijk uit blijken. Soms kun je de lezer een handje helpen door er een subtitel bij te geven, vooral als het lastig is om in één zin de hele lading te dekken. Want dat is wel een titel moet doen. Dat kan er bijvoorbeeld zo uitzien:

 

Heropkomst of ondergang?

Een sterkte/zwakteanalyse van de Amsterdamse haven

 

Een goede titel voldoet aan de volgende vier eisen:

Zakelijk en informatief

  • Maak duidelijk in de titel wat er in de tekst wordt behandeld.
  • Zorg dat de titel de hele tekst goed weergeeft, niet een detail daarvan.
  • Probeer niet grappig of origineel te zijn, het is geen reclame of literatuur.
  • Vermijd vage titels als Algemeen, Overig, Bespreking etc.

 

Niet te lang

  • Gebruik maximaal acht woorden.
  • Gebruik geen volledige zinnen. Meestal worden lidwoorden en werkwoorden weggelaten.
Het aantal vliegtuigen dat per jaar landt
Aantal vliegtuiglandingen per jaar

 

Neutraal geformuleerd

Gebruik geen ‘gekleurde’ termen in de titel.

Het slechte beleid tijdens de Tweede Wereldoorlog
Het beleid tijdens de Tweede Wereldoorlog

 

De enorme toename van het aantal werklozen
De toename van het aantal werklozen

 

Een goede lay-out

Zorg ervoor dat de opmaak van de titel anders is dan de opmaak van de rest van de tekst. Maak het lettertype bijvoorbeeld groter en vetgedrukt. Na een titel zet je nooit een punt.

 

Deze eisen gelden zowel voor de hoofdtitel als de titels van hoofdstukken en paragrafen.

 

Ga naar Oefening: Goede titel of niet? Kijk bij Tekstonderdelen van een verslag voor een overzicht welke informatie in welk hoofdstuk hoort.