Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Oefening academische woorden

Bekijk de onderstaande tekstfragmenten. Waarom zijn de vetgedrukte woorden niet goed gekozen?   1  Het formatteren van een kabinet zou toch democratischer en opener moeten gebeuren.   2  Het is een prachtige film: je wordt steeds geconfronteerd met verrassende plotwendingen.   3  Is het mogelijk racisme af te bakenen voor mijn werkstuk?   4  Veel […]

Oefening dubbelop

In de onderstaande zinnen staan storende herhalingen. Herken je ze?   1 Zo iets dergelijks heb ik nog nooit meegemaakt.   2 We moeten rekening houden met de mogelijkheid dat er brand uitbreekt.   3 Het vermoeden bestaat dat het schadelijk kan zijn.   4 Er worden veel goedkope namaakspullen uit het buitenland geïmporteerd.   […]

Oefening Barbarismen

Vervang de vetgedrukte woorden  door een goed Nederlands alternatief.   1 Middels een advertentie proberen zij nieuwe werknemers te werven.   2 Ik heb meerdere keren geprobeerd je te bellen.   3 Wat denk je van hem?   4 We zijn akkoord met jullie voorstel.   5 Weet je al wanneer zij haar werkzaamheden herneemt? […]

Oefening vreemde woorden

Wat betekenen de onderstaande woorden?   1 exceptioneel   2 tenderen   3 stalken   4 integraal   5 vigeren   6 casu quo   7 arbitrair   8 interveniëren   9 abject   10 lobbyen   Klik hier voor de antwoorden.  

Oefening vage woorden

Welke van de onderstaande woorden moet je concreter maken?   1. In heel veel landen hebben de meeste inwoners nog geen elektriciteit en stromend water in hun woning.   2. De komende jaren wil de gemeente een ruim budget beschikbaar stellen voor de renovatie van oude kerken.   3. Het merendeel van de respondenten was […]

Oefening voorzetseluitdrukkingen

Door welk voorzetsel (prepositie) kun je de volgende voorzetseluitdrukkingen vervangen?   1 In het kader van de verkiezingen is er vanavond een groot debat op de tv.   2 Met betrekking tot de opmerking dat hout geen goed alternatief is voor deze woningen heb ik de volgende conclusie.   3 Als gevolg van de tropische […]

Oefening archaïsch woordgebruik

Kun je de woorden die vetgedrukt staan, vervangen door een eigentijds woord? Gaarne ontvang ik uw brochure inzake de onderhavige reizen. Nochtans zijn wij voornemens de laatstelijk ontvangen brief uwerzijds hiermede als niet geschreven te beschouwen. Alvorens u de resultaten welke thans in uw bezit zijn interpreteert, verzoeken wij u dienaangaande contact met onze afdeling op te nemen alsmede […]

Oefeningen woordgebruik

Hieronder vind je allerlei oefeningen om je woordgebruik te verbeteren.   Archaïsch woordgebruik: ken je de eigentijdse variant van ouderwetse woorden? Voorzetseluitdrukkingen: door welke voorzetsels kun je woorden als ‘in het kader van’ vervangen? Vaag woordgebruik: herken je vage woorden en hoe maak je ze concreter? Vreemde woorden: ken je de betekenis van moeilijke woorden? […]