Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Vage woorden

Bekijk de onderstaande zin:   Tot op zekere hoogte kan ik met veel van uw opmerkingen ten dele instemmen. Ik ben het voornamelijk met u eens wanneer u bijna alle tegenvoordelen die toch getuigen van enig inzicht in de materie minder ter zake doende acht. Immers in min of meer beperkte mate zullen vaak argumenten […]

Lege woorden

Vergelijk de onderstaande zinnen:   Ook het element van de loonkosten moet worden betrokken in een discussie over de inkomenspositie van de werknemers   Ook de loonkosten moeten worden betrokken in een discussie over de inkomens van de werknemers.   In de eerste zin hebben de woorden het element van en positie geen betekenis. Je […]

Vaag woordgebruik

Kies woorden die direct duidelijk maken wat je precies bedoelt. Let daarbij op de volgende zaken:   Vermijd lange voorzetseluitdrukkingen. Wel: de voorstellen voor een nieuwe CAO.  Niet: de voorstellen met betrekking tot een nieuwe CAO. Vermijd woorden die geen betekenis hebben. Wel: we hebben een voorkeur voor nieuwbouw. Niet: we hebben een zekere voorkeur voor […]

Oefeningen woordgebruik

Hieronder vind je allerlei oefeningen om je woordgebruik te verbeteren.   Archaïsch woordgebruik: ken je de eigentijdse variant van ouderwetse woorden? Voorzetseluitdrukkingen: door welke voorzetsels kun je woorden als ‘in het kader van’ vervangen? Vaag woordgebruik: herken je vage woorden en hoe maak je ze concreter? Vreemde woorden: ken je de betekenis van moeilijke woorden? […]

Ambigue zinnen

Lees de onderstaande zin:   De commissie heeft de duistere praktijken van hooggeplaatste personen onder leiding van de minister van Justitie onderzocht.   Betekent deze zin dat de minister van Justitie duistere praktijken leidde? Of dat de commissie onder leiding van de minister van Justitie stond? Door de huidige formulering van de zin zijn beide […]

Te veel hulpwerkwoorden

Hulpwerkwoorden zijn werkwoorden als moeten, willen, kunnen en laten. Je gebruikt ze bijvoorbeeld als je schrijft over de toekomst, of om aan te geven dat iets onzeker is.   Om te kunnen laten zien hoeveel inkomsten tolrijden de staat zou kunnen opleveren, moeten de cijfers eerst gecorrigeerd worden met de laatste metingen.   In deze zin […]

Vaag/wollig taalgebruik

  Lees de onderstaande zin: Gezien de complexiteit van het gezondheidszorggebeuren is het belangrijk positief te staan tegenover investeringen met een zekere toekomstdimensie.   De schuingedrukte woorden zijn woorden die je eigenlijk gewoon kunt schrappen omdat ze niets toevoegen, of beter kunt vervangen door een duidelijker alternatief. Vergelijk met de onderstaande herschrijving.   Omdat de […]

Vage verwijzingen

Wanneer je verwijzingen zoals het, deze en hiervoor gebruikt, zorg dan altijd dat wel duidelijk is waarnaar je verwijst. De lezer moet anders steeds teruglezen om te kijken waar de woorden ook alweer precies naar verwezen. Soms moet je ook meer verwijswoorden toevoegen of termen herhalen om te zorgen dat het verband tussen opeenvolgende zinnen […]

Doe niet moeilijk als het makkelijk kan

Vermijd opeenstapeling van ontkenningen   Als je de onderstaande zinnen leest, moet je even nadenken wat er nu wel en niet het geval is.   Het was in de middeleeuwen niet ongewoon om geen opleiding te hebben gevolgd als je chirurgijn werd. De partijleiding ontkent dat het onwaarschijnlijk is dat de minister zijn portefeuille ter […]