Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Tien oplossingen voor schrijfproblemen

Ik heb geen talent voor schrijven. Dat hoeft ook helemaal niet want het is niet de bedoeling dat je een roman of toneelstuk aflevert. Zet daarom het idee overboord het dat het vooral mooi, aantrekkelijk of leuk moet zijn wat je schrijft. Voor je studie schrijf je vrijwel altijd zakelijke teksten. Daar heb je geen […]

Geografisch indelingsprincipe

Zoals de naam al aangeeft, gebruik je dit principe wanneer het voor het antwoord op de centrale vraag of deelvraag essentieel is om informatie of argumentatie per locatie te geven (landen, streken, steden etc). ‘Geografisch’ kun je in dit verband ruimer zien. Denk bijvoorbeeld aan de diverse afdelingen van een bedrijf. Een paar voorbeelden maken […]

Chronologisch indelingsprincipe

Dit principe gebruik je wanneer de chronologie, de opeenvolging in de tijd van gebeurtenissen, het antwoord op de centrale vraag of een deelvraag vormt. Je schrijft bijvoorbeeld een scriptie over het al dan niet afschaffen van de landbouwsubsidies. In een hoofdstuk wil je de voorgeschiedenis beschrijven. Je kunt voor de volgende indeling van paragrafen kiezen: […]

Ordenen van informatie

Denk bij het gedetailleerder invullen van het tekstschema goed na over de volgorde waarin en de manier waarop je de informatie wilt aanbieden. Vaak zit er al een logica in je materiaal. Gebruik die logica en werk: van algemeen naar detail; van oorzaak naar gevolg/resultaat; van theorie naar praktijk/voorbeeld; van probleem naar oplossing; van vroeger […]

Veelvoorkomende fouten bij het opstellen van het tekstschema

Het antwoord op de centrale vraag wordt niet duidelijk uit het schema Centrale vraag: Is er een toenemende ontkerkelijking in Nederland? 1  Inleiding 2  Geloof door de eeuwen heen 3  Katholicisme versus protestantisme 4  Nieuwe levensbeschouwingen 5  Conclusie   Uit dit tekstschema wordt niet duidelijk hoe de vraag wordt beantwoord of Nederland steeds meer ontkerkelijkt. Er […]

Tekstschema of bouwplan bij een verklarende centrale vraag

Hieronder zie je een standaardtekstschema dat past bij een verklarende centrale vraag. Voor beschrijvende, beoordelende en adviserende centrale vragen, bestaan andere tekstschema’s.   Centrale vraag Waarom/waardoor is X zo? Hoe komt het dat X het geval is?   Tekstschema Inleiding Beschrijving van X Overige hoofdstukken met daarin verklaring van X door derden (auteurs/onderzoekers) volgens chronologische, geografische of thematische […]

Tekstschema of bouwplan bij een beschrijvende centrale vraag

Hieronder zie je een standaardtekstschema dat past bij een beschrijvende centrale vraag. Voor verklarende, beoordelende en adviserende centrale vragen, bestaan andere tekstschema’s. Centrale vraag Wat is het geval met betrekking tot X? Wat is X?   Tekstschema Inleiding Beschrijving van X volgens chronologische, geografische of thematische indeling. Samenvatting   Voorbeeld Centrale vraag Wat was de oorspronkelijke […]

Structureren

Na de voorbereidende fase, waarin je het onderwerp van je tekst duidelijk hebt afgebakend in de centrale vraag, begin je met het structureren van de tekst. De onderstaande stappen kun je achtereenvolgens zetten: Maak een tekstschema dat aansluit op je centrale vraag Orden de verzamelde informatie op een logische manier Bepaal welke informatie in welk […]