Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Het belangrijkste is / zijn

zin 1 Het belangrijkste nadeel is de investeringen zin 2 Het belangrijkste nadeel zijn de investeringen De tweede zin is juist omdat de persoonsvorm wordt afgestemd op het deel dat de meeste informatie geeft. Het is hier niet duidelijk of het belangrijkste nadeel of de investeringen het subject is. Je kiest dan als onderwerp voor het meest informatieve […]

Ik die ben/is

zin 1 Ik die hier al 50 is, word nu ontslagen zin 2 Ik die hier al 50 ben, word nu ontslagen   Zin 1 is fout, zin 2 is goed. ‘Die’ verwijst in dit geval naar ik. Bij ‘ik’ hoort de persoonsvorm ben. De eerste zin is daarom fout. Ga voor meer uitleg naar […]

Zowel….als heeft/hebben

zin 1  Zowel Ajax als Feijenoord heeft een sterk middenveld zin 2 Zowel Ajax als Feijenoord hebben een sterk middenveld   In dit geval kun je beter de vorm van zin 1 dan zin 2 gebruiken. Dat komt omdat de zin een afkorting is van de zin: Zowel Ajax heeft een sterk middenveld als Feijenoord […]

De VS is/zijn

zin 1 De VS is een offensief begonnen zin 2 De VS zijn een offensief begonnen   Beide zinnen zijn correct. In zin 1 wordt door de afkorting meer benadrukt dat het om een land, een geheel gaat, dus daarom heeft deze vorm de voorkeur. Als je echter de Verenigde Staten voluit schrijft, kun je […]

Voornaamwoorden of pronomina

Er zijn acht soorten prononima:   pronomen personale of persoonlijk voornaamwoord: ik, mij, zij, jullie, het, ‘m etc. possessief pronomen of bezittelijk voornaamwoord: mijn, jouw, d’r, onze etc. demonstratief pronomen of aanwijzend voornaamwoord: deze, die, dit, dat, zo’n etc.| interrogatief pronomen of vragend voornaamwoord: wie, wat, welke, wat voor een relatief pronomen of betrekkelijk voornaamwoord: […]

Persoonsvorm of verbum finitium

De persoonsvorm of verbum finitum is het werkwoord dat bij het subject hoort. Als het subject verandert van enkel- naar meervoud (of omgekeerd), dan moet de persoonsvorm meeveranderen. Ik sta al de hele middag te kletsen. Zij staan al de hele middag te kletsen. Hoe vaak ik dat al niet gezegd heb! Hoe vaak we dat […]

De correcte persoonsvorm

  In de onderstaande gevallen kan het lastig zijn om de juiste vorm van de persoonsvorm te kiezen:   •  Een aantal studenten kwam/kwamen te laat. •   De VS is/zijn een offensief begonnen. •   Zowel Ajax als Feijenoord heeft/hebben een sterk middenveld. •   Ik, die hier al 50 jaar ben/is, word nu ontslagen. […]