Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Lange woorden

Een lang woord is een woord dat uit meer dan zes lettergrepen bestaat. Het is niet zo dat lange woorden altijd moeilijker te begrijpen zijn dan korte, maar met name samengestelde lange woorden als pensioenfondstoetredingsvoorwaarden, rimpelbuisobstakelbeveiliger of milieubeschermingsmaatregelen vertragen het lezen. Als lezer moet je namelijk steeds nagaan uit welke delen het woord precies is samengesteld. Je kunt ze daarom […]

Het gebruik van academische woorden

In teksten uit het hoger onderwijs vind je academische woorden, die in andere teksten veel minder vaak worden gebruikt als abstract, participeren en omissie. Het is belangrijk om deze woorden te kennen en te weten hoe je ze precies moet gebruiken. Daarmee voorkom je fouten als in de onderstaande fragmenten.   Ik wil de informatie […]

Vreemde woorden

Vreemde woorden zijn woorden die lang niet alle lezers direct begrijpen. Vaak kennen ze wel de meer gangbare, groene variant van het woord bijvoorbeeld:   additioneel – aanvullend persisteren – vasthouden aan separaat – apart mutatie – wijziging   De vreemde woorden zijn vaak ‘vernederlandste’ woorden, die onder andere uit het Latijn afkomstig zijn. Het […]

Vaktaal

Gelukkig bestaat er vaktaal, ook wel vakjargon genoemd! Anders zou het heel wat langer duren eer loodgieters, programmeurs of chirurgen elkaar begrepen. Gebruik dus gerust vaktaal als je met een collega of andere insider communiceert. De zaak verandert als je voor leken schrijft of spreekt. Kies in dat geval voor de lekenvariant van het woord, […]

Het gebruik van moeilijke woorden

Welke woorden zijn moeilijk? Dat is niet 1,2,3 vast te stellen. Wat de één een moeilijk woord vindt, kan voor een ander geen probleem opleveren. Met andere woorden: het is sterk afhankelijk van de situatie of je moet kiezen voor een ‘moeilijk’ woord.   Een paar adviezen:   Bedenk wie je lezer is bij de […]

Tips voor een goed woordgebruik

Gebruik hedendaagse woorden Thans worden de geconstateerde verschillen waargenomen welke reeds eerder werden beschreven. Nu worden de geconstateerde verschillen waargenomen die al eerder werden beschreven.   Gebruik neutrale woorden De patiënt begon na afloop van het interview ineens keihard te janken. De patiënt huilde na afloop van het interview.   Gebruik concrete woorden Wat bepaalde […]

Oefening academische woorden

Bekijk de onderstaande tekstfragmenten. Waarom zijn de vetgedrukte woorden niet goed gekozen?   1  Het formatteren van een kabinet zou toch democratischer en opener moeten gebeuren.   2  Het is een prachtige film: je wordt steeds geconfronteerd met verrassende plotwendingen.   3  Is het mogelijk racisme af te bakenen voor mijn werkstuk?   4  Veel […]