Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Het onderzoeksverslag

Als je een onderzoek uitgevoerd hebt en daarover wil rapporteren, dan schrijf je een onderzoeksverslag. Hierin vermeld je alle relevante informatie over het onderzoek. Een onderzoeksverslag bestaat uit een aantal vaste onderdelen, die hieronder verder toegelicht worden.    De onderstaande onderdelen kunnen in de onderstaande volgorde deel uitmaken van scripties, verslagen en andere langere wetenschappelijke […]

Verwijzen naar literatuur in het werkstuk Sterrenkunde

Als aankomend academicus is het van essentieel belang dat je weet hoe je informatie van anderen in je teksten moet verwerken en hoe je daar op de juiste manier naar moet verwijzen. Het is een vaardigheid die je tijdens je studie moet opdoen en die vooral in het begin de nodige hoofdbrekens kan opleveren. Besteed […]

Practicumverslag Scheikunde

Nadat je het verloop van het onderzoek en de resultaten van je practicum hebt vastgelegd in je labjournaal en meetrapport, schrijf je een practicumverslag. In dat verslag vertel je je bevindingen aan anderen. Het is belangrijk om je dit te realiseren, want het betekent dat je rekening moet houden met je lezers. Begrijpen zij wat […]

Tekstonderdelen

De onderstaande onderdelen kunnen in de onderstaande volgorde deel uitmaken van scripties, verslagen en andere langere wetenschappelijke teksten. Houd er wel rekening mee dat per instituut, afdeling of faculteit andere afspraken bestaan over de volgorde, de benaming en het al dan niet opnemen van deze tekstonderdelen. Neem deze informatie dus niet klakkeloos over, maar informeer […]

Het schrijfproces: de voorbereiding

Voordat je begint met het schrijven van je tekst, is het belangrijk dat je tijdens de voorbeiding de basis voor je tekst legt. In deze fase: zorg je dat het 100% duidelijk is wat je moet doen. Lees meer tips hoe je je tekst goed kunt voorbereiden; brainstorm je over het onderwerp zodat je zo veel mogelijk […]

APA-stijl

Raadpleeg voor een handig overzicht van de APA-stijl de site van de American Psychological Associaton.   Wil je leren omgaan met deze stijl? Volg dan de aparte APA-module van de online cursus Zoeklicht van de HvA bibliotheek. Of volg de online cursus van de American Psychological Association. Op de site van de Universiteit van Tilburg vind je een zeer uitgebreide handleiding.   Je kunt het stijlhandboek in […]

Bronvermelding

De volgende systemen zijn de meest gangbare systemen om gebruikte bronnen te verwerken. Soms hebben afdelingen en instituten voor het verwijzen naar literatuur een eigen systeem afgeleid. Informeer voordat je begint welk systeem gangbaar is bij jouw studie. De APA-stijl is het systeem van de American Psychological Association. De stijl wordt bijna overal in de sociale wetenschappen en de toegepaste taalwetenschap […]

Literatuur verwerken

Als je een verslag, scriptie of essay schrijft, is het belangrijk dat je de gelezen literatuur zorgvuldig verwerkt. Als je dat niet doet, maak je jezelf schuldig aan plagiaat. Als je plagiaat pleegt, presenteer je (bedoeld of bedoeld) het werk van anderen als je eigen werk. Hiermee schendt je het intellectuele eigendom van een ander. Op elke […]