Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Overzicht leestekens

Hieronder staat een overzicht van de leestekens die op Taalwinkel behandeld worden: Punt Komma Vraagteken Uitroepteken Haakjes Puntkomma Dubbele punt Aanhalingstekens Gedachtepuntjes Aandachtstreepje Weglatingsstreepje   Of kijk bij de Top Tien interpunctiefouten. Wil je meer weten over leestekens, kijk dan op Informatie over interpunctie.

Punt

Een punt geeft het einde van de zin aan. Wanneer je de zin hardop voorleest, hoor je meestal waar die eindigt en de volgende zin begint. Door email, sms en chat is een groot deel van de communicatie informeler geworden en zie je dat veel schrijvers slordig omgaan met punten. Zinnen lopen dan eindeloos door. Bijvoorbeeld:   Met alleen zo’n zwart gat redden […]

Dubbele punt

Gebruik een dubbele punt om een opsomming, verklaring, toelichting of omschrijving aan te kondigen, of een citaat in te leiden. De tekst na de dubbele punt begint meestal met een kleine letter. Het boek belicht de volgende aspecten van intellectueel eigendom: auteursrecht, naburige rechten, merkenrecht, handelsnaamrecht, tekeningen- en modellenrecht, octrooirecht en databankenrecht. Voor een kamermeisje […]

Komma

Veel schrijvers worstelen ermee: wanneer zet je nou een komma en wanneer niet? Dat komt omdat er geen vaststaande voorschriften zijn voor het juiste gebruik van de komma. Een advies dat je vaak hoort, is : plaats een komma als je bij hardop lezen een kleine pauze hoort. Die regel is niet voor iedereen makkelijk […]

Uitleg top tien interpunctiefouten

1 Met alleen zo’n zwart gat redden we het niet om een quasar te maken. Er is ook nog een energiebron nodig. Dit zijn twee losse hoofdzinnen dus moet je een punt tussen de zinnen zetten. De oorspronkelijke zin loopt te lang door.   2 Onderzoek kan nog steeds gedaan worden met behulp van de Hubble-telescoop […]

Aanhalingstekens

Enkele aanhalingstekens  ‘ …’ Je gebruikt enkele aanhalingstekens: om een enkel woord te citeren; Wanneer een rechtspersoon wordt opgericht – bijvoorbeeld een BV – dan wordt een een nieuw ‘rechtssubject’ geschapen. om woorden te markeren die je niet in de letterlijke betekenis gebruikt; Ik denk niet dat er een ‘groot goochelboek’ is voor schrijven. om […]

Gedachtepuntjes

Gebruik drie puntjes om een onderbreking in je tekst aan te geven. Je kunt dat doen in de onderstaande gevallen:   1  een pauze inlassen omdat je bijvoorbeeld de spanning wilt opvoeren.            De schone jonkvrouw draaide zich om… en stond plotseling tegenover het monster. 2  een deel van een opsomming […]

Aandachtstreepjes

Gebruik aandachtstreepjes om een tussenzin duidelijk af te scheiden van de rest van de zin. Het omstreden wetsvoorstel wordt – in afwachting van de verkiezingsuitslag – pas volgend jaar in de Tweede Kamer behandeld. Je zou hier ook komma’s kunnen gebruiken, maar aandachtstreepjes hebben een sterker effect.   Gebruik een spatie voor en na het […]

Weglatingsstreepje

Gebruik het weglatingsstreepje om aan te geven dat een deel van het woord is weggelaten.               De voor- en nadelen van het besluit worden tegen elkaar afgewogen.     Maar: als je een heel woord weglaat, gebruik je het streepje niet.             In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen primaire […]