Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Alle taaltesten

Spellingstoets 1 Spellingstoets 2 Spellingstoets werkwoorden Stijltoets Interpunctietoets Grammaticatoets Toets grammaticatermen Vocabulairetoets NT2-woordentoets Woordenschattest Woordenschattest 1 Woordenschattest 2

Onregelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden zijn werkwoorden met een klinkerwisseling in perfectum en/of imperfectum:   schrijven – schreef – heeft geschreven voldoen – voldeed – heeft voldaan springen – sprong – is gesprongen   Hebben of zijn?   De meeste onregelmatige werkwoorden krijgen ‘hebben’ als hulpwerkwoord:   Hij heeft haar een mailtje geschreven. Hij heeft de boete voldaan. […]

De correcte persoonsvorm

  In de onderstaande gevallen kan het lastig zijn om de juiste vorm van de persoonsvorm te kiezen:   •  Een aantal studenten kwam/kwamen te laat. •   De VS is/zijn een offensief begonnen. •   Zowel Ajax als Feijenoord heeft/hebben een sterk middenveld. •   Ik, die hier al 50 jaar ben/is, word nu ontslagen. […]

Een aantal is/zijn

De onderstaande zinnen:   Een aantal studenten kwam te laat Een aantal studenten kwamen te laat   zijn beide correct. Het ligt eraan wat je wilt benadrukken: een aantal (zin 1) of studenten (zin 2). In de praktijk is dat een lastig verschil. De tweede vorm wordt het meest gebruikt, en klinkt ook logischer, omdat […]

Dat of wat?

Alles wat je ziet, is puur goud. Alles dat je ziet, is puur goud.   Zin 1 is juist. Na het gebruik van alles, niets, iets en het enige gebruik je in principe ‘wat’ in plaats van ‘dat’. In de praktijk, zeker in de spreektaal, wordt vaak toch ‘dat’ gebruikt.   Ook bij het gebruik […]

De juiste vorm van de vergelijking (comparatief)

Door de invloed van het Engels komen de onderstaande zinnen regelmatig voor:   Dat is het meest originele idee van de laatste jaren.         Ik vind hem meer betrouwbaar dan zijn broer.   In principe is de regel bij het vormen van vergelijkingen: bij de comparatief : adjectief + er: mooier, groter, leuker, […]

Beknopte bijzinnen

In een beknopte bijzin is subject weggelaten. Dit zogenaamde ‘verzwegen subject’ moet wel hetzelfde zijn als het subject in de hoofdzin.   Na ondertekend te zijn, ontvangen wij de contracten graag zo spoedig mogelijk terug. Nadat de contracten ondertekend zijn, ontvangen wij ze graag zo spoedig mogelijk terug.   Toelichting In de beknopte bijzin (cursieve zinsdeel) […]