Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Het belangrijkste is / zijn

zin 1 Het belangrijkste nadeel is de investeringen zin 2 Het belangrijkste nadeel zijn de investeringen De tweede zin is juist omdat de persoonsvorm wordt afgestemd op het deel dat de meeste informatie geeft. Het is hier niet duidelijk of het belangrijkste nadeel of de investeringen het subject is. Je kiest dan als onderwerp voor het meest informatieve […]

Jong en oud is / zijn

zin 1 Jong en oud is vertegenwoordigd zin 2 Jong en oud zijn vertegenwoordigd   Nog een geval waarin beide varianten in principe goed zijn. Het ligt er maar aan: beschouw je jong en oud als een eenheid, of niet. Analoog hieraan kun je dus zowel zeggen: Peper en zout staat op tafel als Peper […]

Niet alleen mijn zus, maar ook mijn broer was/waren

zin 1 Niet alleen mijn zus, maar ook mijn broer was aanwezig zin 2 Niet alleen mijn zus, maar ook mijn broer waren aanwezig   Zin 1 is goed, want deze zin is eigenlijk een samentrekking van de zin: Niet alleen mijn zus was aanwezig, maar ook mijn broer was aanwezig. Voor de niet alleen…maar […]

Je kan / kunt

Ook in onderstaand geval geldt dat beide zinnen goed zijn:   zin 1 Je kan maar nooit weten zin 2 Je kunt maar nooit weten   In zin 1 wordt je gebruikt als vervanging van men. De zin heeft dan een algemene betekenis en verwijst niet naar een bepaald persoon. De persoonsvorm die bij men […]

Ik die ben/is

zin 1 Ik die hier al 50 is, word nu ontslagen zin 2 Ik die hier al 50 ben, word nu ontslagen   Zin 1 is fout, zin 2 is goed. ‘Die’ verwijst in dit geval naar ik. Bij ‘ik’ hoort de persoonsvorm ben. De eerste zin is daarom fout. Ga voor meer uitleg naar […]

Zowel….als heeft/hebben

zin 1  Zowel Ajax als Feijenoord heeft een sterk middenveld zin 2 Zowel Ajax als Feijenoord hebben een sterk middenveld   In dit geval kun je beter de vorm van zin 1 dan zin 2 gebruiken. Dat komt omdat de zin een afkorting is van de zin: Zowel Ajax heeft een sterk middenveld als Feijenoord […]

De VS is/zijn

zin 1 De VS is een offensief begonnen zin 2 De VS zijn een offensief begonnen   Beide zinnen zijn correct. In zin 1 wordt door de afkorting meer benadrukt dat het om een land, een geheel gaat, dus daarom heeft deze vorm de voorkeur. Als je echter de Verenigde Staten voluit schrijft, kun je […]

De juiste persoonsvorm

In de onderstaande gevallen kan het lastig zijn om de juiste vorm van de persoonsvorm te kiezen:   Een aantal studenten kwam/kwamen te laat. De VS is/zijn een offensief begonnen. Zowel Ajax als Feijenoord heeft/hebben een sterk middenveld. Ik, die hier al 50 jaar ben/is, word nu ontslagen. U hebt/heeft een leuke dochter. Je kan/kunt […]

Persoonsvorm of verbum finitium

De persoonsvorm of verbum finitum is het werkwoord dat bij het subject hoort. Als het subject verandert van enkel- naar meervoud (of omgekeerd), dan moet de persoonsvorm meeveranderen. Ik sta al de hele middag te kletsen. Zij staan al de hele middag te kletsen. Hoe vaak ik dat al niet gezegd heb! Hoe vaak we dat […]