Hét online taaladviespunt HvA en UvA

SMART

Smart staat voor: Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden   Als je een doel wilt bereiken, dan kun je dat SMART formuleren. Je geeft dan duidelijk aan welke resultaten wanneer bereikt moeten worden. Wanneer je je doelen concreet formuleert, is de kans op slagen groter.   Specifiek Maak je doel specifiek. Een specifiek doel is duidelijk. […]

Het onderzoeksverslag

Als je een onderzoek uitgevoerd hebt en daarover wil rapporteren, dan schrijf je een onderzoeksverslag. Hierin vermeld je alle relevante informatie over het onderzoek. Een onderzoeksverslag bestaat uit een aantal vaste onderdelen, die hieronder verder toegelicht worden.    De onderstaande onderdelen kunnen in de onderstaande volgorde deel uitmaken van scripties, verslagen en andere langere wetenschappelijke […]

Onderdelen van een inleiding

Een inleiding bestaat meestal uit de volgende vier elementen: introductie van het onderwerp aanleiding centrale vraag leeswijzer Weet je niet goed hoe je moet beginnen? Kijk dan eens op de site van de Vrije Universiteit voor formuleringen die vaak in een inleiding gebruikt worden. 1. Introductie van het onderwerp De eerste alinea van de inleiding bestaat […]

Tekstonderdelen

De onderstaande onderdelen kunnen in de onderstaande volgorde deel uitmaken van scripties, verslagen en andere langere wetenschappelijke teksten. Houd er wel rekening mee dat per instituut, afdeling of faculteit andere afspraken bestaan over de volgorde, de benaming en het al dan niet opnemen van deze tekstonderdelen. Neem deze informatie dus niet klakkeloos over, maar informeer […]

Veelvoorkomende fouten bij het opstellen van het tekstschema

Het antwoord op de centrale vraag wordt niet duidelijk uit het schema Centrale vraag: Is er een toenemende ontkerkelijking in Nederland? 1  Inleiding 2  Geloof door de eeuwen heen 3  Katholicisme versus protestantisme 4  Nieuwe levensbeschouwingen 5  Conclusie   Uit dit tekstschema wordt niet duidelijk hoe de vraag wordt beantwoord of Nederland steeds meer ontkerkelijkt. Er […]

Tekstschema of bouwplan bij een beschrijvende centrale vraag

Hieronder zie je een standaardtekstschema dat past bij een beschrijvende centrale vraag. Voor verklarende, beoordelende en adviserende centrale vragen, bestaan andere tekstschema’s. Centrale vraag Wat is het geval met betrekking tot X? Wat is X?   Tekstschema Inleiding Beschrijving van X volgens chronologische, geografische of thematische indeling. Samenvatting   Voorbeeld Centrale vraag Wat was de oorspronkelijke […]

Structureren

Na de voorbereidende fase, waarin je het onderwerp van je tekst duidelijk hebt afgebakend in de centrale vraag, begin je met het structureren van de tekst. De onderstaande stappen kun je achtereenvolgens zetten: Maak een tekstschema dat aansluit op je centrale vraag Orden de verzamelde informatie op een logische manier Bepaal welke informatie in welk […]

Informatie zoeken bij het onderwerp van je tekst

Een tekst schrijf je niet vanuit jezelf. Als basis gebruik je literatuur van anderen die je combineert of toepast om zo tot eigen inzichten te komen. Hiervoor is bibliotheekonderzoek nodig. Je zoekt naar publicaties met voldoende (wetenschappelijke) diepgang. Dit kunnen bijvoorbeeld boeken, proefschriften, wetenschappelijke artikelen, congresbundels, bachelor- of masterscripties, beleidsteksten en rapporten zijn. De centrale […]

Formuleren centrale vraag

Als je een onderwerp bedacht hebt, ga je bepalen wat je precies met dat onderwerp wilt gaan doen. Je gaat het problematiseren in de vorm van een centrale vraag. Dit is de vraag die je in je onderzoek gaat beantwoorden. In de tekst zelf hoef je deze echter niet per se als vraag te formuleren. […]

Schrijfproces: Functie, doel en doelgroep bepalen van je tekst

Voordat je aan de slag gaat, is het belangrijk dat je weet waarom je een tekst schrijft en voor wie. In je tekst laat je zien dat je de bestudeerde theorie in je vingers hebt. Je werkt deze nader uit of past deze toe door zelfstandig onderzoek te verrichten.   Het is de bedoeling dat […]