Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Signaalwoorden

Geef aan welk verband er tussen de verschillende alinea’s en/of zinnen bestaat door middel van signaalwoorden. Signaalwoorden worden ook wel indicatoren of verbindingswoorden genoemd. Gebruik ze veelvuldig: in veel teksten staan er eerder te weinig dan te veel. Signaalwoorden helpen de lezer, geven structuur aan de tekst en zorgen voor samenhang tussen alinea’s.

 

Bekijk het filmpje over het gebruik van signaalwoorden:

Overzicht signaalwoorden

Welk signaalwoord op zijn plaats is, ligt aan het soort verband. Hieronder staan de meest voorkomende signaalwoorden:

 

Signaalwoorden van tijd: eerst, vervolgens, daarna, toen, ten slotte etc.

 

Signaalwoorden van plaats: hier, daar, waar, waarin, waarop etc.

 

Signaalwoorden van tegenstelling: echter, maar, daarentegen, hoewel, toch, tenzij etc

 

Signaalwoorden van opsomming: en, ook, daarnaast, bovendien, ten eerste, ten tweede etc.

 

Signaalwoorden van argumentatie:

voor het standpunt: naar mijn mening, concluderend, kortom, dus

voor argumenten die losstaan van andere argumenten: ten eerste…, overigens, nog afgezien van, trouwens

voor argumenten die horen bij andere argumenten: daarbij komt, vooral ook, omdat

voor argumenten die andere argumenten verdedigen: want, namelijk, omdat

 

Signaalwoorden van verklaring: dus, omdat, daarom, daardoor

 

Bekijk een voorbeeld van het gebruik van signaal- en verwijswoorden in de tekst. Doe ook de woordenschattoets signaalwoorden om te kijken of je de juiste signaalwoorden in de zinnen kunt plaatsen.