Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Oefening academische woorden

Bekijk de onderstaande tekstfragmenten. Waarom zijn de vetgedrukte woorden niet goed gekozen?

 

1  Het formatteren van een kabinet zou toch democratischer en opener moeten gebeuren.

 

2  Het is een prachtige film: je wordt steeds geconfronteerd met verrassende plotwendingen.

 

3  Is het mogelijk racisme af te bakenen voor mijn werkstuk?

 

4  Veel mensen die tijdens de periode van de verzuiling op een confessionele partij stemden, de traditionele achterban, zijn vergrijsd.

 

5  In zijn boek laat Winston zien dat religieuze overtuigingen conform kunnen gaan met wetenschappelijke kennis.

 

6  De tegenstanders bepleiten dat het geen nut heeft om regels voor de spelling iedere tien jaar opnieuw te veranderen.

 

7  Het invoeren van de Chinese taal als keuzevak binnen het VWO is een moeilijk nastreefbaar project.