Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Hoe breng je een standpunt onder woorden?

Als je een ander standpunt (mening) hebt, dan wil je soms de ander overtuigen van jouw standpunt. Bedenk of het standpunt goed je mening verwoordt en ga na of het te verdedigen is. Probeer bij het verwoorden van je standpunt zo concreet mogelijk te zijn: baken het standpunt voldoende af. Zorg voor een concreet en duidelijk standpunt.

 

Je kunt kiezen uit drie typen standpunten:

 • beschrijvende standpunten: je beschrijft als schrijver een feit, je uitspraken kunnen juist of onjuist zijn.
De stijging van de zeespiegel wordt veroorzaakt door de opwarming van de aarde.
 • waarderende standpunten: je beoordeelt als schrijver iets op een bepaalde manier, je geeft een waardeoordeel.
Democratie is de beste staatsvorm.
 • aansporende standpunten: je geeft als schrijver aan dat er maatregelen genomen moeten worden, je geeft een advies.

Obesitas kan het beste voorkomen worden door goede voorlichting.

 

Hoe formuleer je een standpunt?

 • Naar mijn mening...
 • Ik vind dat…
 • Ik denk dat…
 • Volgens mij…
 • Ik heb het idee dat…
 • Mijns inziens…
 • Het is duidelijk dat 
 • De conclusie moet zijn dat

 

 

Probeer hierna zoveel mogelijk argumenten te bedenken die je standpunt ondersteunen. Bekijk hiervoor de stappen van het argumentatieproces en stel een argumentatieschema op.