Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Hoe breng je argumenten onder woorden?

Als je argumenten gebruikt om je standpunt te onderbouwen, is het belangrijk dat de lezer deze argumenten ook duidelijk herkent als argumenten. Verder is het belangrijk dat je je woordgebruik afwisselt om zo je tekst levendig en aantrekkelijk te maken. Maak eerst een argumentatieschema om te bepalen wat voor soort argumenten je gebruikt.

 

Je kunt de verschillende soorten argumenten met signaalwoorden aangeven.

Signaalwoorden voor enkelvoudige argumentatie

want…

omdat…

aangezien…

immers…

etc.

Signaalwoorden voor meervoudige argumentatie

ten eerste, ten tweede, ten slotte…

bovendien…

daarnaast…

behalve dat…

overigens…

etc.

Signaalwoorden voor onderschikkende argumentatie

want…

omdat…

dat blijkt uit…

aangezien…

etc.

Signaalwoorden voor nevenschikkende argumentatie

bovendien…

daarbij komt…

ook gezien het feit dat…

reden temeer om…

wat nog belangrijker is…

etc.


 

Zorg ervoor dat de tekst van je betoog helder en begrijpelijk is. De zinsbouw, het woordgebruik en stijl spelen hierbij een belangrijke rol.

 

Waar moet je op letten bij de zinsbouw?

 • Vermijd het passief. De actieve of bedrijvende vorm maakt een tekst bondiger.
 • Vervang niet te veel werkwoorden door zelfstandige naamwoorden.
 • Schrijf niet te veel voorzetsels achter elkaar.
 • Gebruik niet meerdere werkwoordstijden door elkaar; dat kan verwarrend zijn.
 • Wil je meer schrijftips om je zinsbouw te verbeteren? Kijk bij Houd de vaart erin.

 

Aanwijzingen voor het woordgebruik

 • Gebruik concrete woorden en geen abstracte begrippen.
 • Vermijd vage woorden en uitdrukkingen.
 • Gebruik duidelijke verwijzingen.
 • Vermijd voorzetselsuitdrukkingen.
 • Breng het woordgebruik op één lijn met de lezer.
 • Kijk bij Tips voor goed woordgebruik voor meer voorbeelden en adviezen.

 

Stijltips

 • Kies voor een bepaalde stijl, afhankelijk van het genre en het publiek. Zet deze stijl consequent voort zodat er geen sprake is van stijlbreuk.
 • Druk je zo bondig mogelijk uit. Probeer om de kern van de zin zo compact mogelijk te formuleren.
 • Varieer in de zinslengte en zinsbouw. Dit leest prettiger en de lezer blijft alert.
 • Kijk eens bij Stijl voor meer tips om je schrijfstijl te verbeteren.