Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Hoe bereid ik me voor op een assessmentgesprek?

Om je goed voor te bereiden op een assessmentgesprek kun je onderstaande stappen doorlopen:

 

1. Neem van te voren opnieuw je portfolio door.
2. Ga na of je bewijs en toelichting voldoende informatie bevatten over het vereiste professionele gedrag in de beoordelingscriteria. Zo niet, bedenk dan welke aanvullende informatie je wilt geven om te voldoen aan de criteria.
3. Bedenk voorbeelden van vergelijkbare situaties waarbij je het professionele gedrag hebt laten zien (Transfer)
4. Bedenk voorbeelden van vergelijkbare situaties waarin het je niet is gelukt om een beroepsopdracht uit te voeren volgens de geldende criteria (Tegendeel).
5. Denk de voorbeelden uit aan de hand van de STARRT-methode.

6. Bekijk het filmpje ‘een geslaagd assessment’.