Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Structureren

Na de voorbereidende fase, waarin je het onderwerp van je tekst duidelijk hebt afgebakend in de centrale vraag, begin je met het structureren van de tekst. De onderstaande stappen kun je achtereenvolgens zetten:

Kijk hier het filmpje over het tekstschema en de vaste onderdelen van een teks.

Zie ook Tips bij het plannen van je verslag.

Wat voor type schrijver ben jij?

Mozart begon pas te schrijven als hij zijn composities helemaal perfect in zijn hoofd had uitgedacht. Schrijven was voor hem alleen nog uitschrijven.

Beethoven begon al noterend te componeren. Zijn composities kwamen schrijvend en schrappend tot stand. Schrijven was voor hem vooral herschrijven.

 

Beiden hadden echter fantastische resultaten. Er zijn dus meerdere werkwijzen die tot een goed resultaat leiden. De een bedenkt liever zoveel mogelijk voordat hij gaat schrijven, terwijl een ander pas ideeën krijgt als hij aan het schrijven slaat. Uit schrijfonderzoek is gebleken dat je vooral bij het schrijven van langere teksten het beste resultaat boekt als je een mix van deze beide strategieën toepast: vooraf plannen is noodzakelijk om de weg niet kwijt te raken, maar er moet ook ruimte zijn voor de invallen die al schrijvenderwijs in je opkomen. De een zal daarbij wat meer en gedetailleerder plannen dan de ander. Dat ligt er maar aan. Ben je meer een Mozart, of een Beethoven?

 

Wil je weten hoe je zelf te werk gaat? Doe de test Wat voor schrijver ben jij?