Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Het assessmentgesprek

Assessoren zijn nieuwsgierig naar wat je precies hebt gedaan in de verschillende situaties die je hebt beschreven in je portfolio: hoe ben je tot keuzes gekomen en hoe ingewikkeld was het? Om een helder beeld te krijgen maken assessoren gebruik van de STARRT-methode. In het filmpje ‘een geslaagd assessment’, zie je hoe assessoren de STARRT-methode toepassen:

 

S(situatie): er wordt doorgevraagd over de situatie waarin je een specifieke beroepstaak hebt uitgevoerd
T(taak): er wordt doorgevraagd over welke taak je hebt uitgevoerd
A(aanpak): er wordt doorgevraagd over welke aanpak je bij de taak hebt gekozen en waarom deze
R(resultaat): er wordt doorgevraagd over het resultaat dat het heeft gebracht
R(reflectie): er wordt doorgevraagd hoe je terugkijkt op het behaalde resultaat
T(transfer): er wordt doorgevraagd hoe je dat wat je geleerd hebt, hebt toegepast in andere situaties
T(tegendeel): er wordt doorgevraagd naar situaties waarin het je niet zo goed lukte om een dergelijke opdracht uit te voeren

 

Kijk op ‘Hoe bereid ik me voor op een assessmentgesprek‘ hoe je je het beste kunt voorbereiden op een assessmentgesprek. Bij ‘beoordeling assessmentgesprek‘ lees je hoe de beoordeling gebeurt.