Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Handige boeken en websites voor je afstuderen

Deze boeken en websites zijn geraadpleegd bij het schrijven van het onderdeel Afstuderen. Onderaan de pagina vind je een lijstje met boeken die je kunnen helpen bij het schrijven van je scriptie.

 

Geraadpleegde boeken

Claessens, M. (2008). De springprocessie; levendige lessen in zakelijk schrijven. Houten: Bohn, Stafleu en Van Loghum.

 

Goosen, M. & Schoordijk, F. (2014) Basisvaardigheden Academisch schrijven. Bussum: Coutinho.

 

Mertens, J. (2013). Praktijkonderzoek voor bachelors. Leidraad voor studenten bij het (af)studeren in het competentiegericht hbo. Bussum: Coutinho.

 

Snoeck Henkemans, A.F. (1989). Schrijven. Handleiding voor het opstellen van zakelijke teksten. Groningen: Wolters-Noordhoff.

 

Verhoeven, N. (2007). Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs. Amsterdam: Boom Onderwijs.

 

Geraadpleegde websites 

De innovator, z.j. Brainstormtechnieken, http://www.de-innovator.nl/innovatie/brainstormtechnieken/. Geraadpleegd op 26-02-2015.

 

Hbo Kennisbank, z.j., http://www.hbo-kennisbank.nl/nl/page/home. Geraadpleegd op 26-02-2015.

 

HvA Bibliotheek, 2012, Refworks, https://bib.hva.nl/nl/informatievindenenverwerken/Refworks/Paginas/default.aspx. Geraadpleegd op 26-02-2015.

 

HvA Bibliotheek, 2012, Video’s over slim zoeken, https://bib.hva.nl/nl/informatievindenenverwerken/video/Paginas/default.aspx. Geraadpleegd op 26-02-2015.

 

NetQ, 9-1-2014, Wanneer is een steekproef representatief?, http://www.netq-enquete.nl/nl/blog/representatieve-steekproef. Geraadpleegd op 26-02-2015.

 

Rijksuniversiteit Groningen, 04-05-2015, Bron- en literatuurgebruik, http://www.rug.nl/education/other-study-opportunities/hcv/schriftelijke-vaardigheden/voor-studenten/bronnen-literatuur/verwijssysteem-apa. Geraadpleegd op 04-06-2015.

 

Rijksuniversiteit Groningen, 2015, Ordeningstechnieken, http://www.rug.nl/education/other-study-opportunities/hcv/schriftelijke-vaardigheden/voor-studenten/ordening-technieken. Geraadpleegd op 26-02-2015.

 

Steekproefcalculator, z.j., http://www.steekproefcalculator.com/steekproefcalculator.htm. Geraadpleegd op 26-02-2015.

 

Studiemeesters, z.j., De pomodoro-methode, http://www.studiemeesters.nl/studietips/pomodoro-methode/. Geraadpleegd op 16-02-2015.

 

SurveyMonkey, z.j., https://nl.surveymonkey.com/. Geraadpleegd op 26-02-2015.

 

Tilburg University, z.j. Academisch Nederlands, https://sites.google.com/a/tilburguniversity.edu/academischnederlands/academische-frases/theoretisch-kader. Geraadpleegd op 26-02-2015.

 

Tilburg University, 2015, Hoe refereer ik?, https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/vaardigheden/scriptorium/bronvermelding/refereren/. Geraadpleegd op 26-02-2015.

 

Universiteit van Amsterdam, 2014, Bibliotheek, http://uba.uva.nl/diensten/zoeken/hoe-vind-ik/hoe-vind-ik.html. Geraadpleegd op 26-02-2015.

 

Aanbevolen literatuur

Grit, R. & Julsing, M. (2013). Zo doe je een … onderzoek. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

 

Goosen, M. & Schoordijk, F. (2014). Basisvaardigheden Academisch schrijven. Bussum: Coutinho.

 

Harinck, F. (2011). Basisprincipes praktijkonderzoek. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

 

Kempen, P. & Keizer, J. (2011). Competent afstuderen en stagelopen. Een advieskundige benadering. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

 

Kempen, P. & Keizer. J. (2009). Scorend afstuderen. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

 

Mertens, J. (2013). Praktijkonderzoek voor bachelors. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

 

Mirande, M. & Wardenaar, S. (2011). Scriptieproblemen. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

 

Wijk, J. van (2007). Succesvol afstuderen. Praktijkgericht onderzoek in het hbo. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.