Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Formuleren

In de formuleerfase zet je je tekst op papier. Tijdens deze fase:

 

Als je dit allemaal tegelijk probeert te doen, is de kans groot dat een of meer van deze zaken onvoldoende aandacht krijgen. Werk daarom in meerdere schrijfrondes. Besteed in het begin besteed vooral aandacht aan de inhoud en het verwerken van de literatuur. In de tweede schrijfronde kun je meer aandacht besteden aan de samenhang en logische opbouw van alinea’s en zinnen. Pas in een derde fase zijn stijl en woordkeus aan de beurt. In een laatste ronde kun je controleren of de grammatica, spelling, interpunctie en lay-out in orde zijn.