Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Formuleren standpunt en selecteren argumenten

Als je de literatuur grondig hebt bestudeerd en eventueel veldonderzoek hebt verricht, kun je het standpunt formuleren. Let hierbij op twee punten:

  • Controleer of het standpunt aansluit op de gestelde onderzoeksvraag.
  • Stel vast hoe stellig het standpunt geformuleerd kan worden.

 

Inventariseer vervolgens welke argumenten voor en tegen worden gegeven en ga na welke je gebruikt om je standpunt te verdedigen. Voeg argumenten toe totdat je denkt dat de meest kritische lezer het standpunt aanvaardt.

 

Je betoog wordt sterker als je rekening houdt met kritische reacties van de lezers. Negeer daarom niet de argumenten tegen je standpunt, maar probeer ze minder gewicht toe te kennen of te weerleggen.

 

Hierna stel je een argumentatieschema op.