Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Doe niet moeilijk als het makkelijk kan

Vermijd opeenstapeling van ontkenningen

 

Als je de onderstaande zinnen leest, moet je even nadenken wat er nu wel en niet het geval is.

 

Het was in de middeleeuwen niet ongewoon om geen opleiding te hebben gevolgd als je chirurgijn werd.

De partijleiding ontkent dat het onwaarschijnlijk is dat de minister zijn portefeuille ter beschikking stelt.

 

Gemakkelijkere varianten van deze twee zinnen zijn:

 

Het was in de middeleeuwen voor een chirurgijn heel gewoon om geen opleiding te hebben gevolgd.

De partijleiding geeft toe dat de minister waarschijnlijk zijn portefeuille ter beschikking stelt.

 

Merk overigens op dat lang niet alle dubbele ontkenningen moeilijkheden opleveren. De volgende zin is moeiteloos te begrijpen:

Die vrouw is niet onaantrekkelijk.

 

 

Omslachtig taalgebruik

 

Wees zuinig met je woorden en je zinnen. Schrijven is schrappen. Vergelijk de eerste zin met de tweede.

 

Vervolgens brengen de schrijvers de onzekerheid aan de orde wat betreft de vraag in welke mate Europa een naar binnen gericht protectionistisch beleid zal gaan voeren.

 

Vervolgens vragen de schrijvers zich af in welke mate Europa een naar binnen gericht protectionistisch beleid gaat voeren.