Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Correctiecodes bij afwerking van de tekst

A 1 Lay-out van de (sub)titel niet in orde.   A2 Regelafstand niet in orde. Zie Typografische indeling.   A3 Lettertype niet in orde. Zie Typografische indeling.   A4 Alineaweergave is niet consequent, zie ook Lay-out van alinea’s.   A5 Niet met de hand verbeteren.   A6 Geef figuren, tabellen, afbeeldingen etc altijd een naam […]

Correctiecodes bij formulering

F1 Deze zin leest onprettig omdat hij te lang is en/of te ingewikkeld.   F2 Onzorgvuldig geformuleerd.   F3 Door het gebruik van dit vage  verwijswoord is niet duidelijk waarnaar je precies verwijst.   F4 Dit is een personificatie.   F5 Dit is een archaïsch woord. Gebruik liever een moderne variant ervan.   F6 Gebruik hier geen persoonlijke […]

Correctiecodes bij opbouw en samenhang

O1 Titel is niet goed geformuleerd. Ga voor meer uitleg naar Titels.   O2 Volgorde van de onderdelen is niet in orde.   O3 Dit is een nieuwe alinea, dus inspringen. Zie ook Lay-out van alinea’s.   O4 Dit is geen nieuwe alinea, dus tekst laten doorlopen. Zie ook Lay-out van alinea’s.   O5 Het […]

Correctiecodes inhoud practicumverslag

I 1 Dit tekstonderdeel is niet compleet; er ontbreekt essentiële informatie. I 2 De samenvatting is niet representatief voor de tekst. I 3 De samenvatting is niet zelfstandig leesbaar I 4 De samenvatting bevat niet-relevante informatie of relevante informatie als doel, resultaten en conclusie ontbreken. I 5 Deze passage is onduidelijk. Beter uitleggen! I 6 In […]

Adviezen bij het schrijven van een practicumverslag

Besteed aandacht aan de volgende punten bij het schrijven van je verslag: Houd rekening met de lezer. Zorg dat je verslag helder geformuleerd is en zorg voor een duidelijke samenhang tussen zinnen en alinea’s. Gebruik een wetenschappelijke schrijfstijl. Als je meer inzicht in je de zwakke en sterke punten van je schrijfstijl wilt hebben, maak […]

10 formuleringen die je beter kunt vermijden in een practicumverslag

Kun je aangeven waarom je de onderstaande formuleringen beter niet kunt gebruiken? Hoe kan het beter? Klik hier voor de antwoorden en uitleg.   Dit kun je ook zien als de grote driehoek met de gestippelde lijntjes, op deze manier kunnen we door middel van de stelling van Pythagoras de uiteindelijke afstand berekenen die de bundel met […]

Practicumverslag Scheikunde

Nadat je het verloop van het onderzoek en de resultaten van je practicum hebt vastgelegd in je labjournaal en meetrapport, schrijf je een practicumverslag. In dat verslag vertel je je bevindingen aan anderen. Het is belangrijk om je dit te realiseren, want het betekent dat je rekening moet houden met je lezers. Begrijpen zij wat […]