Hét online taaladviespunt HvA en UvA

UvA-HvA-dictee

Maandag 10 december was het eerste UvA-HvA-dictee. Het dictee, geschreven en voorgelezen door Volkskrant-columnist en UvA-alumnus Aaf Brandt Corstius, werd georganiseerd door Folia in samenwerking met UvA, HvA, leercentrum Floor en Taalwinkel. Benieuwd hoe het dictee eruit zag? Bekijk hier het dictee. Wil je liever zelf meedoen? Pak pen en papier en schrijf hier mee. Of lees de reportage […]

Stijlvoorbeelden bij werkstuk Sterrenkunde

Voorkom het gebruik van ik en wij. Hiermee bedoel ik dat de temperatuur eerst oploopt totdat er evenwicht is. Dit houdt in dat de temperatuur eerst oploopt totdat er evenwicht is.   Voorkom het gebruik van stopwoorden als dus, maar en ook De straling die we dus waarnemen op aarde wordt dus veroorzaakt door die […]

Welke schrijfstijl moet ik gebruiken?

  Ik wil   voorbeelden van hoe ik wel en niet moet schrijven   meer lezen over wat een wetenschappelijke stijl precies is   stijltips om mijn kennis op te frissen   de stijltoets op deze website maken zodat ik weet op welke punten ik mijn stijl kan verbeteren.  

Codes bij samenvatting en het werkstuk Sterrenkunde

Stijl  Deze zin is te lang. Zie ook Houd zinnen kort. Te weinig variatie in de opbouw van zinnen. Zie ook Wissel zinsbouw, zinslengte en zinstype af. Te ouderwets/plechtig/formeel. Bijvoorbeeld derhalve, wier, welke, reeds. Zie ook Archaïsch taalgebruik. Te populair, spreektaal: nou, qua, super. Zie ook Gekleurd taalgebruik. Te persoonlijk. Zie ook Persoonlijk taalgebruik

Aanpak werkstuk sterrenkunde

Ik wil graag meer informatie over de keuze van het onderwerp;   het opstellen van een tekstschema;   een goede werkwijze waarin uitgebreid stap voor stap wordt uitgelegd hoe je een wetenschappelijk werkstuk schrijft;   schrijftips om me snel op gang te helpen;   tien veel voorkomende scriptieproblemen zodat ik weet waarop ik alert moet […]

Correctiecodes bij afwerking van de tekst

A 1 Lay-out van de (sub)titel niet in orde.   A2 Regelafstand niet in orde. Zie Typografische indeling.   A3 Lettertype niet in orde. Zie Typografische indeling.   A4 Alineaweergave is niet consequent, zie ook Lay-out van alinea’s.   A5 Niet met de hand verbeteren.   A6 Geef figuren, tabellen, afbeeldingen etc altijd een naam […]

Correctiecodes bij formulering

F1 Deze zin leest onprettig omdat hij te lang is en/of te ingewikkeld.   F2 Onzorgvuldig geformuleerd.   F3 Door het gebruik van dit vage  verwijswoord is niet duidelijk waarnaar je precies verwijst.   F4 Dit is een personificatie.   F5 Dit is een archaïsch woord. Gebruik liever een moderne variant ervan.   F6 Gebruik hier geen persoonlijke […]

Correctiecodes bij opbouw en samenhang

O1 Titel is niet goed geformuleerd. Ga voor meer uitleg naar Titels.   O2 Volgorde van de onderdelen is niet in orde.   O3 Dit is een nieuwe alinea, dus inspringen. Zie ook Lay-out van alinea’s.   O4 Dit is geen nieuwe alinea, dus tekst laten doorlopen. Zie ook Lay-out van alinea’s.   O5 Het […]

Correctiecodes inhoud practicumverslag

I 1 Dit tekstonderdeel is niet compleet; er ontbreekt essentiële informatie. I 2 De samenvatting is niet representatief voor de tekst. I 3 De samenvatting is niet zelfstandig leesbaar I 4 De samenvatting bevat niet-relevante informatie of relevante informatie als doel, resultaten en conclusie ontbreken. I 5 Deze passage is onduidelijk. Beter uitleggen! I 6 In […]

Adviezen bij het schrijven van een practicumverslag

Besteed aandacht aan de volgende punten bij het schrijven van je verslag: Houd rekening met de lezer. Zorg dat je verslag helder geformuleerd is en zorg voor een duidelijke samenhang tussen zinnen en alinea’s. Gebruik een wetenschappelijke schrijfstijl. Als je meer inzicht in je de zwakke en sterke punten van je schrijfstijl wilt hebben, maak […]