Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Samenwerkingscontract

Bij het maken van een plan van aanpak verdeel je van tevoren de rollen. Je legt de taken en verantwoordelijkheden vast in een samenwerkingscontract. Hierdoor is het helder wat de afspraken en verwachtingen zijn en is de kans groter dat het project slaagt. Het samenwerkingscontract stel je samen op en alle projectleden ondertekenen het. Samenwerken, […]

Verwijssystemen

Er zijn meerdere verwijssystemen; je kunt dus op verschillende manieren naar literatuur verwijzen in je tekst. Welk systeem je moet gebruiken, is afhankelijk van je opleiding. Zorg dat je weet welk verwijssysteem in jouw opleiding/studie wordt gebruikt. De APA-stijl is het systeem van de American Psychological Association. De APA-stijl is het bekendste en meest gebruikte verwijssysteem. De stijl wordt bijna overal in de sociale […]

Train je leesvaardigheid

Het goed lezen en dus begrijpen van teksten is een essentiële studievaardigheid. Als je niet begrijpt wat je leest, kom je niet verder met de stof. Om een tentamen te maken of zelf te schrijven over wat je hebt gelezen, is het belangrijk dat je die stof wel beheerst. Zorg er daarom voor dat je leesvaardigheid […]

Het schrijven van een interviewverslag

Voor het schrijven van het verslag kun je de volgende stappen nemen:   Schrijf de antwoorden uit als je het interview hebt opgenomen. Heb je het interview met iemand anders samen gedaan, vergelijk dan je aantekeningen en maak ze compleet. Zet de antwoorden in een logische volgorde. Kies de vorm waarin je het verslag schrijft: […]

Het afnemen van een interview

Hoe verloopt een interview zo soepel mogelijk? Lees de onderstaande aanwijzingen zorgvuldig door en bekijk de video’s op deze pagina. Vertel in de inleiding iets over jezelf en over het doel van het interview. Geef de geïnterviewde ook de gelegenheid om jou iets te vragen. Stel de vragen zoals je ze hebt voorbereid. Probeer antwoorden […]

Afstuderen stap 4: opbouw scriptie

Een scriptie bestaat uit een aantal vaste onderdelen. Houd er wel rekening mee dat per instituut, afdeling, faculteit, domein of opleiding andere afspraken bestaan over de volgorde, de benaming en het al dan niet opnemen van deze tekstonderdelen. Neem deze informatie dus niet klakkeloos over, maar informeer naar de conventies op jouw vakgebied.   De […]

Afstuderen Stap 4: Checklist

Is je scriptie af? Bekijk of je tekst compleet is, inhoudelijk in orde is en taalkundig correct is. Vul de checklist niet alleen in, maar vraag ook feedback van iemand anders in je omgeving. Je kunt de Checklist Scriptie ook als pdf downloaden.   Let op, houd er wel rekening mee dat per instituut, afdeling, faculteit, […]

Handige boeken en websites voor je afstuderen

Deze boeken en websites zijn geraadpleegd bij het schrijven van het onderdeel Afstuderen. Onderaan de pagina vind je een lijstje met boeken die je kunnen helpen bij het schrijven van je scriptie.   Geraadpleegde boeken Claessens, M. (2008). De springprocessie; levendige lessen in zakelijk schrijven. Houten: Bohn, Stafleu en Van Loghum.   Goosen, M. & […]

Afstuderen: Stap 1: onderzoeksmethoden

Als je je centrale vraag en je deelvragen hebt geformuleerd, ga je op zoek naar de meest geschikte onderzoeksmethode. Je kiest een onderzoekmethode die goed aansluit op de vragen. Je kunt kiezen voor kwalitatief onderzoek, voor kwantitatief onderzoek of voor een combinatie van deze twee vormen.   Kwalitatief onderzoek is subjectief. Het gaat niet om […]

Afstuderen: onderzoekscriteria

Elk onderzoek moet voldoen aan een aantal criteria om de kwaliteit van het onderzoek te kunnen garanderen. Zo moet het onderzoek altijd onafhankelijk zijn en dus niet beïnvloed worden door voorkeuren en meningen. Een onderzoeker moet tevens onafhankelijk zijn en blijven tijdens het onderzoek. Daarnaast moet het onderzoek valide zijn. Zorg dat de meetinstrumenten die […]