Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Oplossing: de centrale vraag

De eerste versie van je centrale vraag was:   Wat moet de HvA doen om studenten te helpen?   Eerst bepaal je het domein en de variabelen:   Wat moet de HvA doen (3) om studenten (1) te helpen (2)?   Je had misschien zelf bedacht dat ‘de HvA’ hier het domein is; het is […]

Beoordeling assessmentgesprek

De beoordelingscriteria van assessments gaan meestal over gedrag. Volgens een vaste beoordelingstechniek komen de assessoren eerst individueel en daarna gezamenlijk tot een beoordeling van het assessment. Alle informatie uit het portfolio en het assessmentgesprek wordt hiervoor gebruikt, aangevuld met hun observaties en bevindingen. Het oordeel wordt onderbouwd met feedback die bestaat uit voorbeelden van wat […]

Hoe maak je een betoog duidelijk en helder?

Zinsbouw en woordgebruik zorgen ervoor dat de lezer je argumenten ook duidelijk herkent als argumenten. Waar moet je op letten bij de zinsbouw? Vermijd het passief. De actieve vorm maakt een tekst bondiger. Gebruik liever werkwoorden in plaats van zelfstandige naamwoorden. Vermijd te veel voorzetsels achter elkaar. Gebruik niet meerdere werkwoordstijden door elkaar; dat kan verwarrend […]

Samenwerkingscontract

Bij het maken van een plan van aanpak verdeel je van tevoren de rollen. Je legt de taken en verantwoordelijkheden vast in een samenwerkingscontract. Hierdoor is het helder wat de afspraken en verwachtingen zijn en is de kans groter dat het project slaagt. Het samenwerkingscontract stel je samen op en alle projectleden ondertekenen het. Samenwerken, […]

Verwijssystemen

Er zijn meerdere verwijssystemen; je kunt dus op verschillende manieren naar literatuur verwijzen in je tekst. Welk systeem je moet gebruiken, is afhankelijk van je opleiding. Zorg dat je weet welk verwijssysteem in jouw opleiding/studie wordt gebruikt. De APA-stijl is het systeem van de American Psychological Association. De APA-stijl is het bekendste en meest gebruikte verwijssysteem. De stijl wordt bijna overal in de sociale […]

Train je leesvaardigheid

Het goed lezen en dus begrijpen van teksten is een essentiële studievaardigheid. Als je niet begrijpt wat je leest, kom je niet verder met de stof. Om een tentamen te maken of zelf te schrijven over wat je hebt gelezen, is het belangrijk dat je die stof wel beheerst. Zorg er daarom voor dat je leesvaardigheid […]

Het schrijven van een interviewverslag

Voor het schrijven van het verslag kun je de volgende stappen nemen: Schrijf de antwoorden uit als je het interview hebt opgenomen. Heb je het interview met iemand anders samen gedaan, vergelijk dan je aantekeningen en maak ze compleet. Zet de antwoorden in een logische volgorde. Kies de vorm waarin je het verslag schrijft: – […]

Het afnemen van een interview

Hieronder staan tips die ervoor zorgen dat een een interview zo soepel mogelijk verloopt. Vertel in de inleiding iets over jezelf en over het doel van het interview. Geef de geïnterviewde ook de gelegenheid om jou iets te vragen. Stel de vragen zoals je ze hebt voorbereid. Probeer antwoorden te krijgen waar je iets aan […]

Afstuderen stap 4: opbouw scriptie

Een scriptie bestaat uit een aantal vaste onderdelen. Houd er wel rekening mee dat per instituut, afdeling, faculteit, domein of opleiding andere afspraken bestaan over de volgorde, de benaming en het al dan niet opnemen van deze tekstonderdelen. Neem deze informatie dus niet klakkeloos over, maar informeer naar de conventies op jouw vakgebied.   De […]

Afstuderen Stap 4: Checklist

Is je scriptie af? Bekijk of je tekst compleet is, inhoudelijk in orde is en taalkundig correct is. Vul de checklist niet alleen in, maar vraag ook feedback van iemand anders in je omgeving. Je kunt de Checklist Scriptie ook als pdf downloaden.   Let op, houd er wel rekening mee dat per instituut, afdeling, faculteit, […]