Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Online schrijfcursus Beter schrijven in het hoger onderwijs

Als je je schrijfvaardigheid wilt verbeteren, kun je een gratis online schrijfcursus volgen die door de HvA en de UvA is ontwikkeld. In de schrijfcursus Beter schrijven in het hoger onderwijs leer je stapsgewijs om een goede tekst te schrijven op hbo-niveau.   De cursus bestaat uit zes modules. Je leert onder andere hoe je een tekst gestructureerd opbouwt en hoe je […]

Schrijfcentrum

Studenten die na het volgen van een cursus Beter Schrijven nog steeds problemen hebben met (academisch) schrijven, kunnen zich aanmelden bij het Schrijfcentrum van de UvA/FGw voor individuele begeleiding. Deze dienst is in eerste instantie bedoeld voor studenten van de FGw maar studenten van andere studierichtingen van de UvA kunnen dit jaar ook een beroep […]

Trainingen

Trainingen Nederlands Beter Schrijven: Als HvA- of UvA-student kun je je inschrijven voor de training Beter schrijven aan het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT), als je problemen hebt met het schrijven van scripties, verslagen en rapporten. Beter schrijven in het hoger onderwijs: Deze gratis online schrijftraining (MOOC) begeleidt je door het gehele schrijfproces. […]

Taalspreekuur

HvA Studentenzaken biedt HvA-studenten en -medewerkers ondersteuning op het gebied van de Nederlandse en Engelse taal, bijvoorbeeld met het taalspreekuur. Daarin kun je op afspraak individuele ondersteuning van een docent Nederlands en/of Engels krijgen. Samen kijk je naar bijvoorbeeld de feedback op je werkstuk, de opbouw van je tekst, je formuleringen of schrijfwijzen, leesstrategieën bij teksten of […]

Taalbeleid op de HvA en UvA

Taalbeleid op de HvA Studentenzaken werkt samen met de faculteiten van de hogeschool om taalbeleid te implementeren. Dit biedt docenten de kans hun vak nog beter over te dragen; voor studenten betekent dit persoonlijke feedback en meer aandacht voor taal in het onderwijs.   Doelen De implementatie van taalbeleid heeft twee doelen: het vergoten van […]

Taalbeleid, taalontwikkeling en niveauomschrijvingen

Het taalniveau van een eerstejaarsstudent verschilt van het taalniveau van een vierdejaarsstudent. Tijdens de studie vindt er dus taalontwikkeling plaats. In het taalbeleid van een hogeschool of universiteit zou iets terug moeten komen over welk niveau studenten moeten hebben op welk moment van de studie en wat opleidingen doen om dat niveau aan te leren […]

Beoordelen van teksten

De HvA heeft een beoordelingsmodel ontwikkeld om schrijfproducten te beoordelen. Dit model is gebaseerd op de beschijving van het Raamwerk Nederlands en het Europees Referentie Kader: beoordelingsmodel schrijfvaardigheid   Docenten van de UvA kunnen de onderstaande beschrijvingen van het Raamwerk Nederlands en het Europees Referentie Kader gebruiken om een duidelijke indruk te krijgen van het […]

Beoordelen van presentaties

In alle opleidingen moeten studenten regelmatig mondeling presenteren. Niet alleen moeten zij een goede inhoud bedenken, maar ze moeten zich ook nog handhaven voor de groep. Het is dan ook van belang de studenten hierbij zoveel mogelijk te ondersteunen. Wijs je studenten op het onderdeel Presenteren dat op deze website staat. Daar worden zij stapsgewijs begeleid […]

Begeleiden van studenten met taalproblemen

Studenten met taalproblemen kun je het volgende adviseren: Alle studenten kunnen de online schrijfcursus (MOOC) Beter schrijven in het hoger onderwijs volgen. Alle studenten kunnen artikelen bekijken onder De juiste werkwijze bij het schrijven. Alle studenten kunnen een diagnostische toets doen om te achterhalen wat het probleem precies is. Is het wel een schrijfprobleem? Of is het […]