Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Het portfolio-assessment

Voor een portfolio-assessment lever je een portfolio in. Twee examinatoren (assessoren) beoordelen jouw portfolio en stellen tijdens een assessmentgesprek kritische vragen over de bewijzen in je portfolio. Hiervoor gebruiken ze de beoordelingscriteria voor het assessment. De bewijzen zijn meestal beroepsproducten: zoals een marketingplan, een adviesrapport of een behandelplan. Andere voorbeelden van bewijzen zijn: ervarings- en […]

Assessments

Tijdens je studie kan het zijn dat je te maken krijgt met een assessment. Assessment staat voor het Engelse woord beoordeling. Er zijn verschillende vormen van assessments. In het hoger onderwijs zijn er vooral portfolio-assessments. Maar er worden ook gedrags- of performance-assessments afgenomen.   Het assessment bestaat uit: 1. Het observeren van het gedrag. 2. […]

Tips tijdens het maken van open vragententamens

Lees eerst alle vragen door. Zo krijg je een beeld van het soort vragen, de omvang van het tentamen en de moeilijkheid. Als je het lastig vindt om een antwoord te formuleren, schrijf dan eerst de belangrijkste steekwoorden op. Zo weet je welke onderdelen in ieder geval in je antwoord terug moeten komen en voorkom […]

Tips bij het leren voor het open vragententamen

Bij dit tentamen gaat het meestal niet om de details, maar juist om de verbanden en de grote lijnen. Probeer tijdens het leren ook steeds verbanden tussen de verschillende onderdelen te zien. Bekijk je aantekeningen; welke voorbeelden gaf je docent? Probeer zelf bij de theorie voorbeelden te bedenken. De kans is groot dat je tijdens […]

Tentamens met open vragen

Bij het maken van open vragententamens ligt vaak de moeilijkheid in de hoeveelheid informatie die je moet geven. Wat verwacht de docent, een antwoord van een paar zinnen of een halve pagina? Gebruik onderstaande tips voor een optimale aanpak voor het beantwoorden van open vragen.   Tips tijdens het maken van open vragententamens   Tips bij […]

Tips bij het leren voor het meerkeuzetentamen

Bedenk dat bij dit tentamen details belangrijk zijn. Ga dus actief op zoek naar opsommingen, kenmerken, uitzonderingen, etc. Probeer na het lezen van iedere alinea of paragraaf voor jezelf een tentamenvraag te formuleren. Lees niet alleen het boek, maar bekijk ook je aantekeningen en de eventuele powerpointpresentatie van de docent op deze manier. Let op […]

Tips tijdens het maken van het meerkeuzetentamen

Werk in drie rondes: eerst de makkelijke vragen, dan de moeilijkere en als laatste de lastigste. Maak een tijdsinschatting: bekijk hoeveel vragen er zijn en hoeveel tijd je hebt. Reken uit hoeveel tijd je (grofweg) voor een vraag hebt. Lees altijd heel aandachtig en onderstreep kernwoorden in de vraag. Kernwoorden helpen je te focussen op […]

Tips vooraf aan het meerkeuzetentamen

Denk niet te diep en te creatief na; de vragen zijn vaak niet bedoeld om je in de val te lokken. Verbeter achteraf alleen na een nieuw inzicht, niet op basis van zenuwen of stress. Meestal is je eerste antwoord goed, ga niet te veel twijfelen. Zoek niet naar antwoordpatronen (tien keer achter elkaar B […]

Tentamens met meerkeuzevragen

Meerkeuzevragen (multiple choicevragen) beantwoorden is om twee redenen lastig; het lijkt alsof het juiste antwoord er niet bij staat, óf meerdere antwoorden lijken goed. Het gaat bij deze vragen om details en de verschillen tussen de antwoordmogelijkheden zijn vaak klein. Gebruik onderstaande tips voor een optimale aanpak bij het beantwoorden van meerkeuzevragen.   Tips vooraf […]

Tentamenvragen maken

Veel studenten zien op tegen het maken van tentamens. Hieronder volgen tips voor het maken van tentamens met meerkeuzevragen en tentamens met open vragen. Hoe kun je je het beste voorbereiden op de verschillende typen tentamens, wat moet je doen tijdens het tentamen en wat doe je als je het tentamen toch niet hebt gehaald? […]