Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Informatie zoeken bij het onderwerp van je tekst

Een tekst schrijf je niet vanuit jezelf. Als basis gebruik je literatuur van anderen die je combineert of toepast om zo tot eigen inzichten te komen. Hiervoor is bibliotheekonderzoek nodig. Je zoekt naar publicaties met voldoende (wetenschappelijke) diepgang. Dit kunnen bijvoorbeeld boeken, proefschriften, wetenschappelijke artikelen, congresbundels, bachelor- of masterscripties, beleidsteksten en rapporten zijn. De centrale […]

Formuleren centrale vraag

Als je een onderwerp bedacht hebt, ga je bepalen wat je precies met dat onderwerp wilt gaan doen. Je gaat het problematiseren in de vorm van een centrale vraag. Dit is de vraag die je in je onderzoek gaat beantwoorden. In de tekst zelf hoef je deze echter niet per se als vraag te formuleren. […]

Het onderwerp van je tekst kiezen

Het kiezen van een afgebakend onderwerp is de eerste belangrijke stap die je zet. Hoe kom je nu tot een goede keuze? Kies een onderwerp waarin je geïnteresseerd bent. Je houdt je langere tijd met je onderzoek bezig en gaat je specialiseren in je vakgebied.   Selecteer een onderwerp dat valt binnen het onderzoeksterrein van […]

Schrijfproces: Functie, doel en doelgroep bepalen van je tekst

Voordat je aan de slag gaat, is het belangrijk dat je weet waarom je een tekst schrijft en voor wie. In je tekst laat je zien dat je de bestudeerde theorie in je vingers hebt. Je werkt deze nader uit of past deze toe door zelfstandig onderzoek te verrichten.   Het is de bedoeling dat […]

Het schrijfproces: de voorbereiding

Voordat je begint met het schrijven van je tekst, is het belangrijk dat je tijdens de voorbeiding de basis voor je tekst legt. In deze fase: zorg je dat het 100% duidelijk is wat je moet doen. Lees meer tips hoe je je tekst goed kunt voorbereiden; brainstorm je over het onderwerp zodat je zo veel mogelijk […]