Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Beoordelen van presentaties

In alle opleidingen moeten studenten regelmatig mondeling presenteren. Niet alleen moeten zij een goede inhoud bedenken, maar ze moeten zich ook nog handhaven voor de groep. Het is dan ook van belang de studenten hierbij zoveel mogelijk te ondersteunen.

  • Wijs je studenten op het onderdeel Presenteren dat op deze website staat. Daar worden zij stapsgewijs begeleid bij het voorbereiden en houden van de prestatie. Bovendien kunnen zij filmpjes bekijken met allerlei voorbeelden van geslaagde en minder geslaagde voordrachten.
  • Gebruik voor het beoordelen een feedbackformulier. Je kunt kiezen voor een Feedbackformulier presentaties of voor een Feedbackformulier presentaties uitgebreid. Je kunt het voor jezelf als leidraad gebruiken, maar een andere mogelijkheid is een aantal van deze beoordelingstaken aan medestudenten te delegeren, zodat zij actiever bij de presentatie worden betrokken. Als je voorafgaand aan de presentaties het formulier doorneemt, weten studenten bovendien wat er van ze verwacht wordt.
  • Je kunt HvA-studenten die veel problemen hebben met het houden van een presentatie, doorverwijzen naar het Taalspreekuur van de HvA.