Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Oefening Barbarismen

Vervang de vetgedrukte woorden  door een goed Nederlands alternatief.

 

1 Middels een advertentie proberen zij nieuwe werknemers te werven.

 

2 Ik heb meerdere keren geprobeerd je te bellen.

 

3 Wat denk je van hem?

 

4 We zijn akkoord met jullie voorstel.

 

5 Weet je al wanneer zij haar werkzaamheden herneemt?

 

6 Ik weet niet voor wie je me neemt, maar je vergist je.

 

7 Ze hebben dramatische maatregelen getroffen na de grote verliezen van afgelopen jaar.

 

8 In de dertiger jaren van de vorige eeuw was er een wereldwijde economische crisis.

 

9 Voor enige tijd terug zagen we je met je ouders lopen.

 

10 Hij heeft altijd veel bemerkingen op scripties van eerstejaars studenten.