Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Voorbeelden taal- en spelfouten Sterrenkunde

 

1 Let op de d’s en de t’s in de werkwoordspelling.  Zie ook Werkwoordspelling.

Verbaast kijk je naar je rekenmachine. Je berekend vervolgens het spectrum.
Verbaasd kijk je naar je rekenmachine. Je berekent vervolgens het spectrum.

 

2 Let op los of aan elkaar schrijven van woorden. Zie ook Samenstellingen.

Hoofdreeks sterren zijn sterren die nog met hun waterstof fusie bezig zijn.
Hoofdreekssterren zijn sterren die nog met hun waterstoffusie bezig zijn.

 

3 Apostrof of niet?

Volgens Einstein’s algemene relativiteitstheorie plant licht zich niet bij voorbaat in een rechte lijn voort.
Volgens Einsteins algemene relativiteitstheorie plant licht zich niet bij voorbaat in een rechte lijn voort.

 

4 Let op enkelvoud of meervoud.

Bij deze vorming ontstaat heel veel energie en hoge energetische fotonen.
Bij deze vorming ontstaan heel veel energie en hoge energetische fotonen.

 

5 Gebruik uitdrukkingen correct. Zie ook Correct gebruik van uitdrukkingen.

Deze groep heeft door de jaren heen veel verbeeldingen aangesproken.
Deze groep heeft door de jaren heen tot de verbeelding gesproken.

 

6 Vermijd dubbelop. Zie ook Dubbelop.

De verklaring waarom is dat het licht eerst door een ronddraaiende gaswolk gaat.
De verklaring is dat het licht eerst door een ronddraaiende gaswolk gaat.

 

7 Vermijd foutieve samentrekkingen. Zie ook Samentrekkingen.

Planetoïden zijn gesteenteachtige objecten die voorkomen in ons zonnestelsel en zijn tussen de 50 meter en 1000 kilometer groot.
Planetoïden zijn gesteenteachtige objecten die voorkomen in ons zonnestelsel en ze zijn tussen de 50 meter en 1000 kilometer groot.

 

8 Let op: de of het.

Helaas zijn er niet zoveel quasars meer in de hedendaagse universum.
Helaas zijn er niet zoveel quasars meer in het hedendaagse universum.

 

9 Let op dat of wat. Zie ook Correct gebruik van verwijswoorden.

Het universum bestaat uit gas wat langzaam in wolken wordt samengedrukt.
Het universum bestaat uit gas dat langzaam in wolken wordt samengedrukt.