Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Technische verzorging

Besteed aandacht aan de vormgeving en opmaak van je tekst. Een zorgvuldig vormgegeven tekst bevordert de leesbaarheid. Het is daarbij handig om kennis te nemen van de onderstaande richtlijnen, voordat je de tekst gaat uittypen. Je voorkomt zo je dat je na afloop nog veel tijd moet steken in de lay-out.

 

Redactionele indeling

Bij de inrichting van je werkstuk houd je een vaste volgorde aan waarin de tekstonderdelen staan. Bij de indeling en vormgeving houd je rekening met het volgende:

  • De titel zet je vet en in een 18-puntsletter. Zet er nooit een punt achter. Voor de overige onderdelen op de titelpagina gebruik je de modus normaal. Lees hier meer over titels.

 

  • De hoofdstuk- en paragraaftitels krijgen een (sub)nummer en worden vetgedrukt. Zet deze eventueel in een groter lettertype.

 

  • Begin bij langere werkstukken (meer dan vijftien pagina’s) een nieuw hoofdstuk op een nieuwe pagina.

 

 • Zorg voor een heldere presentatie van de alinea’s. Begin bij de eerste alinea van een tekstblok tegen de linkerkantlijn. Spring vervolgens in bij de volgende alinea’s die hier inhoudelijk mee samenhangen. Plaats een witregel als je met een nieuw tekstblok begint. Zie voor voorbeelden De lay-out van alinea’s.

 

Typografische indeling

  • Kies voor een 11- of 12-punts letter met een schreef (Courier, Times New Roman). Gebruik in werkstukken regelafstand 1,5.

 

  • Houd links en rechts en brede marge aan (ongeveer 3 centimeter).

 

  • Breng vanaf de inleiding paginanummers aan bovenaan of onderaan in het midden van een pagina.

 

  • Maak duidelijk dat je citeert. Neem een kort citaat (een regel of minder) op tussen enkele aanhalingstekens. Langere citaten onderscheid je visueel van de rest van de tekst: plaats een witregel boven en onder het citaat, spring in en plaats de tekst in regelafstand 1.

 

 • Cursiveer titels van publicaties, woorden die extra nadruk moeten krijgen, onbekende termen (bij eerste gebruik).
De richtlijnen voor de technische verzorging en indeling kunnen per instelling, studie en per tijdschrift verschillen. Ga daarom altijd eerst na welke richtlijnen er zijn. Klik hier voor Algemene richtlijnen van de UvA