Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Afstuderen Stap 1: Onderzoeksmethoden kiezen

6 onderzoeksmethodeAls je je centrale vraag en je deelvragen hebt geformuleerd, ga je op zoek naar de meest geschikte onderzoeksmethode. Je kiest een onderzoekmethode die goed aansluit op de vragen. Je kunt kiezen voor kwalitatief onderzoek, voor kwantitatief onderzoek of voor een combinatie van deze twee vormen.

 

Kwalitatief onderzoek is subjectief. Het gaat niet om feiten en cijfers, maar om het ‘waarom’ en om de ‘hoe’-vraag. Kwantitatief onderzoek is daarentegen objectief en is gericht op cijfers. Soms is een combinatie van beide vormen de meeste geschikte onderzoeksmethode. De uitkomsten van kwalitatief onderzoek worden beschreven in woorden; de uitkomsten van kwantitatief onderzoek worden beschreven in cijfers. De uitkomsten van een interview beschrijf je in woorden: dat is dus een kwalitatieve onderzoeksmethode. Antwoorden op vragenlijsten kun je bijvoorbeeld weergeven in percentages. Enquêtes afnemen is een kwantitatieve onderzoeksmethode. Bij kwantitatief onderzoek kom je erachter wat je doelgroep vindt of doet en bij kwalitatief onderzoek wáárom de doelgroep iets vindt of doet.

 

Het nadeel van kwalitatief onderzoek is dat je nooit helemaal objectief kunt zijn. Je hebt bijvoorbeeld als interviewer altijd al bepaalde ideeën en meningen die je (onbewust) toch meeneemt in je onderzoek. Het voordeel van kwalitatief onderzoek is dat je diepgaande informatie kunt verzamelen over bijvoorbeeld gedrag of emoties. Bij onderzoeksmethoden staan enkele van de meest voorkomende kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden beschreven.

 

Kwalitatieve onderzoeksmethoden Kwantitatieve onderzoekmethoden
De   gegevens die je verzamelt, geef je weer in woorden. Jij als onderzoeker hebt grote invloed, want de interpretatie van de data ligt bij jou. De gegevens die je verzamelt, geef je weer in cijfers. Je kunt softwareprogramma’s gebruiken voor het analyseren van de gegevens.
Interviews en groepsgesprekken Enquêtes
Literatuuronderzoek Experimenteel onderzoek
Casestudies Analyses
Observatie