Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Oefening Zinnen met vaart

Formuleer de onderstaande zinnen zo, dat de vaart er weer in komt.

 

  1. Dat het voorstel niet aangenomen zou worden door de Baltische staten en dat er veel kritiek op zou komen van de andere EU-lidstaten die al eerder bij de kwestie waren betrokken, omdat er veel weerstand bestond onder diverse bevolkingsgroepen, had men dus reeds lang kunnen voorzien. 
  2. Voorts hebben ook de investeringseffecten die als gevolg van de crisis optraden, waardoor de bedrijven hun vervangingsinvesteringen van machines uitstelden of zelfs aflastten, een zeer groot negatief effect gehad op de situatie van de industrie.