Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Hoe voorkom je plagiaat?

Welke tekst je ook schrijft voor je opleiding, wanneer je daarin informatie verwerkt van anderen, moet je dat zorgvuldig vermelden. Hoe je dat precies moet doen, lees je bij Literatuur verwerken.   Wanneer je informatie van iemand anders in je tekst verwerkt zonder dat je naar die persoon verwijst, lijkt het of het jouw eigen […]

Van lezen naar schrijven

Vaak moet je op grond van de teksten die je hebt gelezen zelf iets schrijven: een leesverslag, een artikel, een essay of een scriptie. Realiseer je daarbij dat je nooit een goede tekst kunt schrijven als je de gelezen stof niet goed hebt begrepen. Het eerste advies is daarom: ga nooit schrijven voordat je goed […]

Lezen en woordenschat

Om een tekst goed te kunnen begrijpen, moet je tussen de 95 en 98% van de gebruikte woorden kennen. Ken je 90% van de woorden, dan wordt het al lastig om de tekst te begrijpen want dat komt er op neer dat je een op de tien woorden niet begrijpt. Een voorbeeld maakt duidelijk hoe moeilijk […]

Train je leesvaardigheid

Het goed lezen en dus begrijpen van teksten is een essentiële studievaardigheid. Als je niet begrijpt wat je leest, kom je niet verder met de stof. Om een tentamen te maken of zelf te schrijven over wat je hebt gelezen, is het belangrijk dat je die stof wel beheerst. Zorg er daarom voor dat je leesvaardigheid […]

Het schrijven van een interviewverslag

Voor het schrijven van het verslag kun je de volgende stappen nemen:   Schrijf de antwoorden uit als je het interview hebt opgenomen. Heb je het interview met iemand anders samen gedaan, vergelijk dan je aantekeningen en maak ze compleet. Zet de antwoorden in een logische volgorde. Kies de vorm waarin je het verslag schrijft: […]

Het afnemen van een interview

Hoe verloopt een interview zo soepel mogelijk? Lees de onderstaande aanwijzingen zorgvuldig door en bekijk de video’s op deze pagina. Vertel in de inleiding iets over jezelf en over het doel van het interview. Geef de geïnterviewde ook de gelegenheid om jou iets te vragen. Stel de vragen zoals je ze hebt voorbereid. Probeer antwoorden […]

Verschillende soorten vragen

Tijdens een interview kun je diverse soorten vragen stellen. Het is goed om je je dat te realiseren voordat je begint met het interview. Hoe je een vraag formuleert, bepaalt in hoge mate wat voor antwoord je krijgt. Bedenk daarom met behulp van onderstaande informatie vooraf de letterlijke formuleringen van de vragen. Op die manier […]

Voorbereiden van een interview

Zorg ervoor dat je goed bent voorbereid wanneer je iemand gaat interviewen. Als iemand jou zou interviewen, zou je het ook prettig vinden als die persoon heeft nagedacht over de vragen en een duidelijk doel voor ogen heeft.   Doorloop de volgende stappen om je interview goed voor te bereiden: Denk na over het doel […]

Hoe breng je een standpunt onder woorden?

Denk van tevoren goed na over het standpunt dat je gaat verdedigen en hoe je het gaat formuleren. Bedenk of het standpunt goed je mening verwoordt en ga na of het te verdedigen is. Probeer bij het verwoorden van je standpunt zo concreet mogelijk te zijn: baken het standpunt voldoende af. Zorg voor een concreet […]

Hoe breng je argumenten onder woorden?

Als je argumenten gebruikt om je standpunt te onderbouwen, is het belangrijk dat de lezer deze argumenten ook duidelijk herkent als argumenten. Verder is het belangrijk dat je je woordgebruik afwisselt om zo je tekst levendig en aantrekkelijk te maken. Maak eerst een argumentatieschema om te bepalen wat voor soort argumenten je gebruikt.   Je […]