Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Vage verwijzingen

Wanneer je verwijzingen zoals het, deze en hiervoor gebruikt, zorg dan altijd dat wel duidelijk is waarnaar je verwijst. De lezer moet anders steeds teruglezen om te kijken waar de woorden ook alweer precies naar verwezen. Soms moet je ook meer verwijswoorden toevoegen of termen herhalen om te zorgen dat het verband tussen opeenvolgende zinnen […]

Voorkom onduidelijkheid

De onderstaande adviezen zorgen ervoor, dat je tekst helder is voor de lezer.   Vermijd vage verwijzingen Vermijd vaag, wollig taalgebruik Vermijd te veel hulpwerkwoorden Vermijd ambigue zinnen Zorg voor duidelijke verbanden

Doe niet moeilijk als het makkelijk kan

Vermijd opeenstapeling van ontkenningen   Als je de onderstaande zinnen leest, moet je even nadenken wat er nu wel en niet het geval is.   Het was in de middeleeuwen niet ongewoon om geen opleiding te hebben gevolgd als je chirurgijn werd. De partijleiding ontkent dat het onwaarschijnlijk is dat de minister zijn portefeuille ter […]

Houd zinnen kort

Het aldus verkregen bedrag zal worden terugbetaald in 25 jaarlijkse termijnen, waarvan de eerste vervalt een jaar na beëindiging der planperiode, waarbij over de niet terugbetaalde bedragen, te rekenen vanaf het tijdstip van de beëindiging der planperiode, een alsdan tussen partijen vast te stellen rente wordt vergoed, welke zoveel mogelijk gelijk zal zijn aan die, […]

Vermijd te veel voorzetsels

Wanneer je graag de voorzetselstijl hanteert, haal je de vaart uit je zinnen. Dat komt omdat je automatisch meer naamwoorden dan werkwoorden moet gebruiken bij voorzetsels. Ook naamwoorden halen de vaart uit de tekst. Vergelijk:   Algemeen wordt aangenomen dat de overheid zorgdraagt voor de verbetering van de kwaliteit van het water in rivieren, sloten […]

Gebruik waar mogelijk actieve zinnen

Omdat je in de teksten die je tijdens je opleiding schrijft, vaak geen ‘ik’ of ‘wij’ mag gebruiken, bevatten deze teksten veel passieve zinnen. Vergelijk:   Actief Ik behandel in hoofdstuk 4 de opkomst van de Hanzesteden.   Passief In hoofdstuk 4 wordt de opkomst van de Hanzesteden behandeld.   De passief is handig om te […]