Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Taalvoorschriften negeren

In wetenschappelijke grammatica’s worden het taalgevoel en taalgedrag van Nederlanders in regels beschreven. De meeste van deze regels stroken zonder problemen met ons taalgevoel. Er zijn echter enkele taalvoorschriften die geen relatie hebben met het taalgevoel van Nederlanders. Bekijk de onderstaande voorbeelden: Ik heb hun dat echt verteld. Ik heb hen nog niet gezien. Ik […]

Spelfouten

De volgende woorden of zinnen bevatten overtredingen van de regels van de spelling. practicum verslag accoord Als je veel in het buitenland verkeerd, ga je Nederlandse gewoontes missen. Inktvis bereidt op Javaanse wijze Zorg ervoor dat je conform de regels van de spelling schrijft: practicumverslag akkoord Als je veel in het buitenland verkeert, ga je […]

Spreektaalelementen in geschreven teksten

Regelmatig zie je dat in geschreven teksten elementen van de spreektaal van veel Nederlanders worden gebruikt, zoals:   1 Hun hebben het gedaan. 2 Het wetsontwerp wat vandaag ter tafel ligt, betreft de verhoging van de AOW-leeftijd. 3 Zij kan beter leren als haar zusje 4 Dat zijn mensen waar ik absoluut niet meer mee […]

Ongrammaticale zinnen

Soms zie je zinnen in een tekst waarvan iedere Nederlander onmiddellijk aanvoelt dat ze niet goed lopen, niet goedgevormd zijn. Bijvoorbeeld:   Janneke van Tienen hield Oranje op de been met een enkele prachtige reddingen. De schrijver van deze zin heeft waarschijnlijk slordig zitten knippen en/of plakken op zijn computer, en stond er mogelijk eerst […]

Betekenisfouten

Je bedoelt A, maar schrijft abusievelijk B. B is een goedgevormde zin, maar je drukt er niet mee uit wat je bedoelde. Er is dan sprake van een verschil in bedoelde en uitgedrukte betekenis. Voorbeelden zijn: Daar kraait geen hond naar. Bedoeld is: daar kraait geen haan naar, verward met de uitdrukking dat interesseert geen […]

Taalfouten, erg of niet?

Als hbo-student of aankomend academicus word je geacht foutloze teksten te schrijven. Toch zul je misschien regelmatig te horen krijgen dat je taalgebruik niet in orde is. Begrijp je dan wat je docent precies bedoelt? Wat zijn taalfouten eigenlijk precies, en zijn alle taalfouten even ernstig? Moet iedere student een taalvirtuoos zijn? Dat laatste is […]