Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Antwoorden: ‘Hebben’ en ‘zijn’ als hulpwerkwoorden van tijd

Welke fouten staan in onderstaande zinnen?   Zij hebben vorige week naar Parijs verhuisd. De bomen in de straat hebben enorm gegroeid. Ze zijn reusachtig geworden. Deze zomer heeft hij naar Santiago de Compostela gelopen.   Antwoorden Het hulpwerkwoord ‘hebben’ klopt niet. Je moet ‘zijn’ gebruiken.   Zij zijn vorige week naar Parijs verhuisd. De […]

‘Hebben’ en ‘zijn’ als hulpwerkwoorden van tijd

‘Hebben’ en ‘zijn’ als hulpwerkwoorden van tijd. Je gebruikt bij de voltooide tijd (perfectum en plusquamperfectum) vaak het hulpwerkwoord ‘hebben’, bijvoorbeeld: ‘ik heb een brief geschreven’, ‘we hebben veel gelachen’. Je gebruikt ‘zijn’ bij een werkwoord dat een verandering van situatie aangeeft, zoals: groeien, veranderen, sterven, verhuizen. Bij werkwoorden van bewegen (lopen, fietsen, rijden) gebruik […]

Antwoorden: plaats van de persoonsvorm in de bijzin

Welke fouten staan in deze zinnen? De krant verschijnt vandaag niet, omdat er is een staking. Ik zal contact met u opnemen zodra ik ben terug van vakantie. Ze zoeken iemand die heeft een ICT-opleiding. Je hebt veel geld nodig, als je wilt kopen een huis.   Antwoorden Het werkwoord in de bijzin staat niet […]

Plaats van de persoonsvorm in bijzinnen

  In de bijzin staan alle werkwoorden achteraan. Kijk maar: Hij is naar Zweden teruggegaan, omdat hij zich in Nederland niet meer thuisvoelde. Ik zie dat jullie een nieuwe auto gekocht hebben. Ik geloof dat zijn vader nu op vakantie is. Hij zegt dat we maar even moeten wachten. Het is nog niet bekend wanneer […]

Antwoorden: passief met zijn of worden?

Welke fouten staan in deze zinnen?   Op dit moment is de documentaire over Zuid-Afrika uitgezonden. Tegenwoordig zijn veel patiënten door de doktersassistente geholpen. Toen we bij de garage kwamen, is de auto nog niet gerepareerd.   Antwoorden De tijd van het hulpwerkwoord klopt niet. Het moet zijn:   Op dit moment wordt de documentaire […]

Passief met zijn of worden?

Werkwoordstijden van passieve zinnen Zo maak je de tijden van het passief: worden + deelwoord voor het presens. Bijvoorbeeld: ‘Er wordt vanavond een groot feest gehouden’. werden + deelwoord voor het imperfectum. Bijvoorbeeld: ‘Er werden 20 mensen geïnterviewd. zijn + deelwoord voor het perfectum. Bijvoorbeeld: ‘Mijn scooter is gestolen!’ waren + deelwoord voor het plusquamperfectum. Bijvoorbeeld: ‘De computers waren toen al lang door nieuwe vervangen.’ Let vooral op het verschil tussen het […]

Antwoorden: reflexieve werkwoorden

Oefening: Welke fouten zijn hier gemaakt?   Hij was niet op de bijeenkomst omdat hij ___ in de datum vergist had. Je moet ___ niet altijd met mijn zaken bemoeien. Heb je misschien douchegel voor me? Ik ga ___ even wassen.   Antwoorden Het reflexief pronomen (zich, je, me) ontbreekt. Het moet zijn:   Hij was […]

Reflexieve werkwoorden

Reflexieve werkwoorden Reflexieve werkwoorden zijn een combinatie van een werkwoord met een reflexief pronomen. Hieronder zie je veel voorkomende reflexieve werkwoorden met bijbehorend pronomen: Ik schaamde me voor m’n stomme opmerking. Jij trekt je die kritiek te persoonlijk aan. Hij vergiste zich in het telefoonnummer en belde een wildvreemde. Wij distantiëren ons van die maatregelen. Jullie moeten je haasten, als je nog op tijd wil […]

Voornaamwoorden: woorden als ‘ik’, ‘jouw’ en ‘deze’:

Er zijn acht soorten prononima of voornaamwoorden:     pronomen personale of persoonlijk voornaamwoord: ik, mij, zij, jullie, het, ‘m, etc. possessief pronomen of bezittelijk voornaamwoord: mijn, jouw, d’r, onze, etc. demonstratief pronomen of aanwijzend voornaamwoord: deze, die, dit, dat, zo’n etc. interrogatief pronomen of vragend voornaamwoord: wie, wat, welke, wat voor een. relatief pronomen […]

Antwoorden bij Tien onprettige stijlkeuzes

1 Inmiddels is het inzicht ontstaan dat voedselhulp ook op langere termijn noodzakelijk zal zijn voor de ondersteuning van de inspanningen van de ontwikkelingslanden ter verhoging van de eigen voedselproductie.   Deze zin is geschreven in de naamwoordstijl. Een aantal werkwoorden is vervangen door naamwoorden, en dat haalt de vaart uit de zin.   Herschrijving   We moeten […]