Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Antwoord oefening Vreemde woorden

1  uitzonderlijk 2  neigen 3  hinderlijk volgen van iemand waarop je verliefd bent 4  volledig 5  van kracht zijn 6  of anders 7  willekeurig 8  ingrijpen in een conflict 9  verwerpelijk 10 druk uitoefenen op politieke besluitvorming

Oefening vreemde woorden

Wat betekenen de onderstaande woorden?   1 exceptioneel   2 tenderen   3 stalken   4 integraal   5 vigeren   6 casu quo   7 arbitrair   8 interveniëren   9 abject   10 lobbyen   Klik hier voor de antwoorden.  

Antwoord oefening Vage woorden

1. In heel veel landen In welke landen precies? bijvoorbeeld: alle landen van Afrika hebben de meeste Hoeveel precies? bijvoorbeeld 80% van inwoners nog geen elektriciteit en stromend water in hun woning.   2. De komende jaren Welke jaren precies? bijvoorbeeld: de komende vijf jaar wil de gemeente een ruim budget Hoeveel is ruim? bijvoorbeeld: […]

Oefening vage woorden

Welke van de onderstaande woorden moet je concreter maken?   1. In heel veel landen hebben de meeste inwoners nog geen elektriciteit en stromend water in hun woning.   2. De komende jaren wil de gemeente een ruim budget beschikbaar stellen voor de renovatie van oude kerken.   3. Het merendeel van de respondenten was […]

Antwoorden oefening Voorzetseluitdrukkingen

1 Vanwege de verkiezingen is er vanavond een groot debat op de tv.   2 Over de opmerking dat hout geen goed alternatief is voor deze woningen heb ik de volgende conclusie.   3 Door de tropische storm waren vele duizenden mensen dakloos geworden.   4 Voor de leesbaarheid is er gekozen voor een 12-punts letter.   5 Door  omkopingen heeft hij het […]

Oefening voorzetseluitdrukkingen

Door welk voorzetsel (prepositie) kun je de volgende voorzetseluitdrukkingen vervangen?   1 In het kader van de verkiezingen is er vanavond een groot debat op de tv.   2 Met betrekking tot de opmerking dat hout geen goed alternatief is voor deze woningen heb ik de volgende conclusie.   3 Als gevolg van de tropische […]

Antwoorden oefening Archaïsch woordgebruik

1 Graag ontvang ik uw brochure over deze reizen.   2 Toch zijn wij van plan de onlangs ontvangen brief van u hiermee als niet geschreven te beschouwen.   3 Voordat u de resultaten die nu in uw bezit zijn interpreteert, verzoeken wij u hierover contact met onze afdeling op te nemen en ons een kopie […]

Oefening archaïsch woordgebruik

Kun je de woorden die vetgedrukt staan, vervangen door een eigentijds woord?   1 Gaarne ontvang ik uw brochure inzake de onderhavige reizen.   2 Nochtans zijn wij voornemens de laatstelijk ontvangen brief uwerzijds hiermede als niet geschreven te beschouwen.   3 Alvorens u de resultaten welke thans in uw bezit zijn interpreteert, verzoeken wij u dienaangaande contact […]

Antwoorden oefening woordenboek

1   het debat opnemen Kijk in het woordenboek bij: het debat. Het debat openen, het debat sluiten, het debat voeren (een gesprek (of de draad van het verhaal) opnemen) Meer informatie bij het debat: het debat/de debatten. In debat treden; er is geen gelegenheid tot debat; debatteren; debater (Engels woord): iemand die meedoet aan een debat. […]

Antwoorden oefening Aantrekkelijk formuleren

  1. Jouw gedrag is onbehoorlijk. Probeer zo veel mogelijk werkwoorden te gebruiken in plaats van zelfstandige naamwoorden. Werkwoorden brengen actie in de zin. 1. Je gedraagt je onbehoorlijk.   2. Zij is snel in haar reactie. Probeer zo veel mogelijk werkwoorden te gebruiken in plaats van zelfstandige naamwoorden. Werkwoorden brengen actie in de zin. 2. Zij […]