Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Spelfouten

De volgende woorden of zinnen bevatten overtredingen van de regels van de spelling. practicum verslag accoord Als je veel in het buitenland verkeerd, ga je Nederlandse gewoontes missen. Inktvis bereidt op Javaanse wijze Zorg ervoor dat je conform de regels van de spelling schrijft: practicumverslag akkoord Als je veel in het buitenland verkeert, ga je […]

Spreektaalelementen in geschreven teksten

Regelmatig zie je dat in geschreven teksten elementen van de spreektaal van veel Nederlanders worden gebruikt, zoals:   1 Hun hebben het gedaan. 2 Het wetsontwerp wat vandaag ter tafel ligt, betreft de verhoging van de AOW-leeftijd. 3 Zij kan beter leren als haar zusje 4 Dat zijn mensen waar ik absoluut niet meer mee […]

Ongrammaticale zinnen

Soms zie je zinnen in een tekst waarvan iedere Nederlander onmiddellijk aanvoelt dat ze niet goed lopen, niet goedgevormd zijn. Bijvoorbeeld:   Janneke van Tienen hield Oranje op de been met een enkele prachtige reddingen. De schrijver van deze zin heeft waarschijnlijk slordig zitten knippen en/of plakken op zijn computer, en stond er mogelijk eerst […]

Betekenisfouten

Je bedoelt A, maar schrijft abusievelijk B. B is een goedgevormde zin, maar je drukt er niet mee uit wat je bedoelde. Er is dan sprake van een verschil in bedoelde en uitgedrukte betekenis. Voorbeelden zijn: Daar kraait geen hond naar. Bedoeld is: daar kraait geen haan naar, verward met de uitdrukking dat interesseert geen […]

Taalfouten, erg of niet?

Als hbo-student of aankomend academicus word je geacht foutloze teksten te schrijven. Toch zul je misschien regelmatig te horen krijgen dat je taalgebruik niet in orde is. Begrijp je dan wat je docent precies bedoelt? Wat zijn taalfouten eigenlijk precies, en zijn alle taalfouten even ernstig? Moet iedere student een taalvirtuoos zijn? Dat laatste is […]

Overzicht: vocabulaire voor nt2’ers

Is Nederlands niet je moedertaal en wil je je Nederlandse woordenschat uitbreiden of verbeteren? Hieronder volgt een overzicht van alle vocabulaireonderdelen voor Nt2’ers op deze site: De juiste woordvorm:  Is het begrijpbaar of begrijpelijk? Boekkast of boekenkast? Tips voor het uitbreiden van je woordenschat: hoe leer je snel meer woorden en hoe zorg je ervoor […]

Antwoorden bij top 10 spel- en taalfouten in practicumverslagen

Hiervoor wordt eerst de eigenschappen van de spoel bepaald. Hier is sprake van een congruentiefout. Het onderwerp van de zin is de eigenschappen. Omdat het onderwerp van de zin meervoud is, moet de persoonsvorm wordt ook in het meervoud staan, dus worden. Voor meer informatie over congruentiefouten klik hier. Nog een voorbeeld: Een van de waardes die gemeten zijn, […]

Tien veel voorkomende spel- en taalfouten in practicumverslagen

Zoek de fouten in de onderstaande zinnen. Voor het goede antwoord en nadere uitleg bij de fouten klik hier.   Hiervoor wordt eerst de eigenschappen van de spoel bepaald.   Het werken met de filters bepaald uiteindelijk de mate van duidelijkheid.   De laserstraal gaat door een polarisatie filter, de rotator en als laatste door […]

Keuze van de werkwoordstijd

Praten over de toekomst   Volgende week ben ik klaar met deze opdracht. (presens) Mijn moeder wordt morgen zestig. (presens) Ik ga de opdracht deze week afmaken. (gaan + infinitief) Ik zal de opdracht volgende week inleveren. (zullen + infinitief   Let op: Je kunt ‘gaan’ + infinitief niet gebruiken als er ook nog ‘zijn‘, ‘hebben‘ […]

Meerdere werkwoorden in een zin

  Welke vorm krijgen werkwoorden achteraan de zin? Staan er twee werkwoorden in een zin? Eén van deze werkwoorden is de persoonsvorm. Is deze persoonsvorm een vorm van ‘hebben’ of ‘zijn’? Dan moet het andere werkwoord een voltooid deelwoordsvorm (participium) krijgen, met -t, -d of -en: Hij heeft/had een nieuwe opdracht bedacht. Hij heeft/had een nieuwe opdracht geregeld. Hij […]