Hét online taaladviespunt HvA en UvA

De juiste vorm van de vergelijking (comparatief)

Door de invloed van het Engels komen de onderstaande zinnen regelmatig voor:   Dat is het meest originele idee van de laatste jaren.         Ik vind hem meer betrouwbaar dan zijn broer.   In principe is de regel bij het vormen van vergelijkingen: bij de comparatief : adjectief + er: mooier, groter, leuker, […]

Werkwoordspelling: tegenwoordige tijd

Voor de vervoeging van de persoonsvorm enkelvoud neem je de ik-vorm als uitgangspunt. De persoonsvorm meervoud is gelijk aan het volledige werkwoord (de infinitief). Onderwerp Persoonsvorm Voorbeeld ik ik-vorm ik vind jij/u ik-vorm + t maar: ik-vorm als ‘jij’ na de persoonsvorm komt jij vindt vind jij? maar: vindt u hij/zij/het ik-vorm + t hij vindt wij […]

Werkwoordspelling

Met de werkwoordspelling worden vrij veel fouten gemaakt, terwijl de regels niet ingewikkeld zijn. Hieronder volgt een overzicht met de belangrijkste regels voor de vervoeging van werkwoorden:   Tegenwoordige tijd: ik word of ik wordt? Verleden tijd en voltooid deelwoord: werkte/gewerkt Engelse werkwoorden: gescreend of gescreent? Wil je weten of jij de werkwoordspelling onder de knie […]

Beknopte bijzinnen

In een beknopte bijzin is subject weggelaten. Dit zogenaamde ‘verzwegen subject’ moet wel hetzelfde zijn als het subject in de hoofdzin.   Na ondertekend te zijn, ontvangen wij de contracten graag zo spoedig mogelijk terug. Nadat de contracten ondertekend zijn, ontvangen wij ze graag zo spoedig mogelijk terug.   Toelichting In de beknopte bijzin (cursieve zinsdeel) […]

Top Tien Interpunctiefouten

Met alleen zo’n zwart gat redden we het niet om een quasar te maken er is ook nog een energiebron nodig. Onderzoek kan nog steeds gedaan worden met behulp van de Hubble-telescoop. Want de quasars zijn na bijna een halve eeuw onderzoek nog steeds een bron van mysterie. Als een planeet tussen een ster en CHZ ligt […]

Aanhalingstekens

Enkele aanhalingstekens  ‘ …’ Je gebruikt enkele aanhalingstekens: om een enkel woord te citeren; Wanneer een rechtspersoon wordt opgericht – bijvoorbeeld een BV – dan wordt een een nieuw ‘rechtssubject’ geschapen. om woorden te markeren die je niet in de letterlijke betekenis gebruikt; Ik denk niet dat er een ‘groot goochelboek’ is voor schrijven. om […]

Gedachtepuntjes

Gebruik drie puntjes om een onderbreking in je tekst aan te geven. Je kunt dat doen in de onderstaande gevallen:   1  een pauze inlassen omdat je bijvoorbeeld de spanning wilt opvoeren.            De schone jonkvrouw draaide zich om… en stond plotseling tegenover het monster. 2  een deel van een opsomming […]

Aandachtstreepjes

Gebruik aandachtstreepjes om een tussenzin duidelijk af te scheiden van de rest van de zin. Het omstreden wetsvoorstel wordt – in afwachting van de verkiezingsuitslag – pas volgend jaar in de Tweede Kamer behandeld. Je zou hier ook komma’s kunnen gebruiken, maar aandachtstreepjes hebben een sterker effect.   Gebruik een spatie voor en na het […]

Weglatingsstreepje

Gebruik het weglatingsstreepje om aan te geven dat een deel van het woord is weggelaten.               De voor- en nadelen van het besluit worden tegen elkaar afgewogen.     Maar: als je een heel woord weglaat, gebruik je het streepje niet.             In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen primaire […]