Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Tekstschema of bouwplan bij een verklarende centrale vraag

Hieronder zie je een standaardtekstschema dat past bij een verklarende centrale vraag. Voor beschrijvende, beoordelende en adviserende centrale vragen, bestaan andere tekstschema’s.   Centrale vraag Waarom/waardoor is X zo? Hoe komt het dat X het geval is?   Tekstschema Inleiding Beschrijving van X Overige hoofdstukken met daarin verklaring van X door derden (auteurs/onderzoekers) volgens chronologische, geografische of thematische […]

Tekstschema of bouwplan bij een beschrijvende centrale vraag

Hieronder zie je een standaardtekstschema dat past bij een beschrijvende centrale vraag. Voor verklarende, beoordelende en adviserende centrale vragen, bestaan andere tekstschema’s. Centrale vraag Wat is het geval met betrekking tot X? Wat is X?   Tekstschema Inleiding Beschrijving van X volgens chronologische, geografische of thematische indeling. Samenvatting   Voorbeeld Centrale vraag Wat was de oorspronkelijke […]

Het tekstschema of bouwplan

Een tekstschema is een voorlopige indeling van je tekst. Je kunt een tekstschema maken in een boomstructuur of in een kolommenschema. Je geeft in het schema aan welke onderwerpen bij elkaar horen en in welke volgorde je ze wilt behandelen. Het tekstschema helpt je overzicht te houden over je tekst: de kans is kleiner dat […]

Structureren

Na de voorbereidende fase, waarin je het onderwerp van je tekst duidelijk hebt afgebakend in de centrale vraag, begin je met het structureren van de tekst. De onderstaande stappen kun je achtereenvolgens zetten: Maak een tekstschema dat aansluit op je centrale vraag Orden de verzamelde informatie op een logische manier Bepaal welke informatie in welk […]

Informatie zoeken bij het onderwerp van je tekst

Een tekst schrijf je niet vanuit jezelf. Als basis gebruik je literatuur van anderen die je combineert of toepast om zo tot eigen inzichten te komen. Hiervoor is bibliotheekonderzoek nodig. Je zoekt naar publicaties met voldoende (wetenschappelijke) diepgang. Dit kunnen bijvoorbeeld boeken, proefschriften, wetenschappelijke artikelen, congresbundels, bachelor- of masterscripties, beleidsteksten en rapporten zijn. De centrale […]

Formuleren centrale vraag

Als je een onderwerp bedacht hebt, ga je bepalen wat je precies met dat onderwerp wilt gaan doen. Je gaat het problematiseren in de vorm van een centrale vraag. Dit is de vraag die je in je werkstuk gaat beantwoorden. In de tekst zelf hoef je deze echter niet per se als vraag te formuleren. […]

Het onderwerp van je tekst kiezen

Het kiezen van een afgebakend onderwerp is de eerste belangrijke stap die je zet. Hoe kom je nu tot een goede keuze? Kies een onderwerp waarin je geïnteresseerd bent. Je houdt je langere tijd met je onderzoek bezig en gaat je specialiseren in je vakgebied.   Selecteer een onderwerp dat valt binnen het onderzoeksterrein van […]

Schrijfproces: Functie, doel en doelgroep bepalen van je tekst

Voordat je aan de slag gaat, is het belangrijk dat je weet waarom je een tekst schrijft en voor wie. In je tekst laat je zien dat je de bestudeerde theorie in je vingers hebt. Je werkt deze nader uit of past deze toe door zelfstandig onderzoek te verrichten.   Het is de bedoeling dat […]

Het schrijfproces: de voorbereiding

Voordat je begint met het schrijven van je tekst, is het belangrijk dat je tijdens de voorbeiding de basis voor je tekst legt. In deze fase: zorg je dat het 100% duidelijk is wat je moet doen. Lees meer tips hoe je je tekst goed kunt voorbereiden; brainstorm je over het onderwerp zodat je zo veel mogelijk […]

Stappen schrijfproces

Schrijven is een taak die je het best kunt opdelen in diverse stappen zoals in dit filmpje wordt uitgelegd. Werk stap voor stap. Die werkwijze blijkt in de praktijk de beste resultaten op te leveren. Als je de diverse stadia van het onderstaande schema één voor één doorwerkt, kun je ieder aspect de nodige aandacht geven […]