Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Tekstonderdelen

De onderstaande onderdelen kunnen in de onderstaande volgorde deel uitmaken van scripties, verslagen en andere langere wetenschappelijke teksten. Houd er wel rekening mee dat per instituut, afdeling of faculteit andere afspraken bestaan over de volgorde, de benaming en het al dan niet opnemen van deze tekstonderdelen. Neem deze informatie dus niet klakkeloos over, maar informeer […]

Veelvoorkomende fouten bij het ordenen van informatie

Eén onderwerp komt op meer niveaus voor 1 Dierenafbeeldingen in de prehistorie 1.1 Huisdieren 1.1.1 Poezen 1.1.2 Honden 1.1.3 Vogels 1.2 Vee 1.2.1 Koeien 1.2.2 Schapen 1.2.3 Geiten 1.2.4 Paarden 1.2.5 Pluimvee 1.3 Vogels   Het probleem van dit tekstschema is, dat de rubriek ‘Vogels’ zowel een aparte rubriek is (1.3) als een subrubriek van […]

Methodisch indelingsprincipe

Dit indelingsprincipe gebruik je vooral voor het weergeven van een wetenschappelijke studie die steunt op empirisch onderzoek. Dit indelingsprincipe wordt meestal gebruikt bij de indeling van een proefschrift, met name bij de exacte studies en gammastudies. De structuur van de tekst ziet er dan (ongeveer) uit als volgt: 1. Hypothese of probleemstelling 2. Stand van […]

Thematisch indelingsprincipe

Als de informatie geen duidelijke chronologisch, methodische of geografische rangschikking vertoont, gebruik je eigenlijk altijd het thematische indelingsprincipe. In feite kan bijna alles als thema fungeren: onderdelen, invalshoeken, actualiteiten, producten, functies, financiële middelen. Je schrijft een scriptie over de Bijbelse thematiek in de schilderijen van Rembrandt. Een mogelijke indeling is die naar subthema’s. 1. Verhalen […]

Geografisch indelingsprincipe

Zoals de naam al aangeeft, gebruik je dit principe wanneer het voor het antwoord op de centrale vraag of deelvraag essentieel is om informatie of argumentatie per locatie te geven (landen, streken, steden etc). ‘Geografisch’ kun je in dit verband ruimer zien. Denk bijvoorbeeld aan de diverse afdelingen van een bedrijf. Een paar voorbeelden maken […]

Chronologisch indelingsprincipe

Dit principe gebruik je wanneer de chronologie, de opeenvolging in de tijd van gebeurtenissen, het antwoord op de centrale vraag of een deelvraag vormt. Je schrijft bijvoorbeeld een scriptie over het al dan niet afschaffen van de landbouwsubsidies. In een hoofdstuk wil je de voorgeschiedenis beschrijven. Je kunt voor de volgende indeling van paragrafen kiezen: […]

Ordenen van informatie

Denk bij het gedetailleerder invullen van het tekstschema goed na over de volgorde waarin en de manier waarop je de informatie wilt aanbieden. Vaak zit er al een logica in je materiaal. Gebruik die logica en werk: van algemeen naar detail; van oorzaak naar gevolg/resultaat; van theorie naar praktijk/voorbeeld; van probleem naar oplossing; van vroeger […]

Veelvoorkomende fouten bij het opstellen van het tekstschema

Het antwoord op de centrale vraag wordt niet duidelijk uit het schema Centrale vraag: Is er een toenemende ontkerkelijking in Nederland? 1  Inleiding 2  Geloof door de eeuwen heen 3  Katholicisme versus protestantisme 4  Nieuwe levensbeschouwingen 5  Conclusie   Uit dit tekstschema wordt niet duidelijk hoe de vraag wordt beantwoord of Nederland steeds meer ontkerkelijkt. Er […]

Tekstschema bij een adviserende centrale vraag

Hieronder zie je een standaardtekstschema dat past bij een adviserende centrale vraag. Voor beschrijvende, beoordelende en verklarende centrale vragen, bestaan andere tekstschema’s. Centrale vraag  Wat moet worden gedaan in verband met X?     Tekstschema Inleiding Beschrijving van X Verklaring van X (eventueel) Oordeel over X (informerend/betogend) Inventarisatie van mogelijke oplossingen/maatregelen Y, Z etc (informatief) Beoordeling van oplossingen/maatregelen […]

Tekstschema of bouwplan bij een beoordelende centrale vraag

Hieronder zie je een standaardtekstschema dat past bij een beoordelende centrale vraag. Voor beschrijvende, beoordelende en adviserende centrale vragen, bestaan andere tekstschema’s.   Centrale vraag Wat is het oordeel over X?   Tekstschema Inleiding Beschrijving van X Normen voor beoordeling van X (informerend/betogend) Beoordeling van X op basis van argumentatie Conclusie   Voorbeeld Centrale vraag: Is er in […]