Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Het opzetten van een betogende tekst

Veel verslagen die je tijdens je opleiding schrijft, zijn betogend van aard. Je neemt in de conclusie een standpunt in dat je onderbouwt met argumenten; dit is het antwoord op de centrale vraag. Dit betekent dat je ervan uitgaat dat de lezer het mogelijk niet (helemaal) met je bevindingen eens is.   Hoe overtuigend je […]

Waarom schrijven zo belangrijk is

Je hebt het zelf vast al gemerkt: tijdens je studie moet je heel wat schrijven. Verslagen, essays, werkstukken, scripties, notulen, aanvragen en ga zo maar door. Er worden aan je schrijfvaardigheid hoge eisen gesteld als hbo-student of academicus in spe. Waarom dat zo is, kun je horen in dit interview met José Plug, voormalig onderwijsdirecteur […]

Oefening: Goede titel of niet?

Voldoen de onderstaande titels aan de vier eisen die voor titels in werkstukken gelden? Waarom wel/niet?   1. Weerlegging 2. Het geweten: aangeboren of aangeleerd? 3. Een korte behandeling van de drie belangrijkste theorieën op het gebied van de gravitatiekracht. 4. De grondleggers van het dadaïsme. 5. De onderdrukker onderdrukt 6. Nevenschikkende versus onderschikkende argumentatie […]

Oefening: Beschrijf de werkwijze

Probeer – voordat je begint met het echte schrijfwerk – in één alinea te formuleren hoe je je werkstuk wilt opbouwen. Daarmee dwing je jezelf goed na te denken over de grote lijnen van je verhaal.   In het volgende voorbeeld wordt de werkwijze beschreven bij de adviserende centrale vraag Hoe kan een ADHD-stoornis het […]

Tips bij het corrigeren van de tekst

Wacht niet tot het allerlaatste moment met corrigeren. Je bent dan vaak moe en hebt er genoeg van waardoor deze essentiële fase van het schrijven te weinig tijd krijgt.   Realiseer je dat de lay-out en taalverzorging de eerste zaken zijn die lezers opvallen in een tekst. Hoeveel tijd je ook hebt besteed aan een goede […]

Tips bij het voorbereiden van de tekst

Zorg als eerste dat het 100% duidelijk is wat je moet doen. Lees de opdracht heel zorgvuldig en noteer eventuele twijfels of onduidelijkheden. Check bij je begeleider of tutor wat precies de bedoeling is. Niets is vervelender dan halverwege of, nog erger, aan het eind erachter te komen dat je niet aan de opdracht hebt […]

Tips bij het formuleren van de tekst

Begin niet te snel met schrijven. Bedenk eerst goed waarover, waarom en voor wie je schrijft. Zo kun je beter bepalen welke informatie je wel en niet moet opnemen en voorkom je geschrap achteraf.   Stel het schrijven ook niet te lang uit. Hoe meer tijd je te besteden hebt, hoe beter het resultaat.   […]

Tien oplossingen voor schrijfproblemen

Ik heb geen talent voor schrijven. Dat hoeft ook helemaal niet want het is niet de bedoeling dat je een roman of toneelstuk aflevert. Zet daarom het idee overboord het dat het vooral mooi, aantrekkelijk of leuk moet zijn wat je schrijft. Voor je studie schrijf je vrijwel altijd zakelijke teksten. Daar heb je geen […]

Tien schrijfproblemen

Hoe je het ook wendt of keert: schrijven is een essentieel onderdeel van iedere studie. Je kunt je er niet aan onttrekken, maar veel studenten vinden het een hele klus en zien er daarom tegenop. De oorzaak ervan is vaak je houding ten opzichte van het schrijven en de negatieve gedachten erover. Wat herken je? […]

Beoordelen van teksten

Het is verstandig om kennis te nemen van de criteria waarop je tekst beoordeeld wordt, voordat je hem inlevert. Hoewel die criteria per instelling en per studie zullen verschillen, zijn er zeker algemene richtlijnen te geven. Kijk bij:   Beoordelen van langere teksten waarin de kritische vragen staan die je jezelf nog eens kunt stellen; […]