Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Afstuderen Stap 3: Conclusie en discussie

11 conclusieIn de conclusie geef je antwoord op je centrale vraag. Je herhaalt (samenvattend) de belangrijkste resultaten. Je herhaalt de onderzoeksvragen en geeft antwoord op de centrale vraag en de deelvragen. Je baseert je conclusies op het onderzoeksmateriaal en je gebruikt de resultaten als onderbouwing voor je conclusies. Je bespreekt dus wat de resultaten betekenen voor de theorie, voor de praktijk en voor jouw vragen. Je haalt er geen gegevens bij die niet onderzocht zijn en je komt niet met nieuwe informatie. Alles wat je hier bespreekt, is al eerder  genoemd. Je koppelt dus de resultaten aan elkaar en eventueel aan het theoretisch kader, oftewel: je analyseert ze in samenhang. Je bespreekt de conclusies in het licht van de doelstelling van het onderzoek.

 

Let op! Een conclusie is meer dan alleen een samenvatting van je resultaten.

 

In de conclusie kun je ook de tekortkomingen van het onderzoek bespreken. Waren er bijvoorbeeld beperkingen die het onderzoek belemmerd hebben? Was er te weinig tijd om alles te doen wat je wilde doen? Had je liever een grotere steekproef gehad of meer personen geïnterviewd? Dat bespreek je dan hier. Je behandelt uiteraard alleen de belemmeringen die relevant zijn voor dit onderzoek of voor toekomstig onderzoek.

 

In het discussiegedeelte geef je mogelijke andere interpretaties, verklaringen en visies weer. Dit kun je vanuit de literatuur doen maar dit kan ook je eigen mening zijn. Je beschrijft ook in hoeverre de resultaten kloppen met de theorieën die je hebt beschreven in de inleiding of in het theoretisch kader. Zijn de gevonden resultaten een onderbouwing van je theorie of juist niet? En wat betekenen de resultaten voor de theorie waar het onderzoek op voortbouwt?