Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Afstuderen Stap 1: Centrale vraag

4 centrale vraagNa het formuleren van de probleemanalyse en de doelstelling volgt het formuleren van de centrale vraag. Dit is de vraag die je in je scriptie gaat beantwoorden.

 

Houd je bij het formuleren van de centrale vraag aan de volgende richtlijnen:

 

1.      Niet te breed

Het is belangrijk dat je je centrale vraag zorgvuldig formuleert. Baken het onderwerp af, zoals je bij de probleemanalyse hebt gedaan.

 

Vergelijk deze twee centrale vragen:

 

  • Hoe kan de cateraar van de UvA en HvA de kantines toekomstproof maken?
  • Welke mogelijkheden heeft de cateraar van de UvA en HvA om de gebruikersbeleving voor de doelgroep te optimaliseren in de toekomst?

 

2.      Doel naar voren brengen

Het is belangrijk dat je in je centrale vraag het doel van je scriptie duidelijk naar voren brengt. Dit geeft duidelijkheid over de vervolgstappen die je gaat nemen in je onderzoek.

 

Hieronder staan vier veelvoorkomende doelen omschreven:

  • Bij een beschrijvende centrale vraag werk je een bepaald thema uit of trek je een vergelijking.
  • Bij een verklarende centrale vraag verklaar je oorzaken, motieven of achtergronden.
  • Bij een beoordelende centrale vraag definieer je, evalueer je of schets je gevolgen.
  • Bij een adviserende centrale vraag onderzoek je de geschiktheid van een of meer maatregelen.

 

3.      Neutraal

Zorg dat je je centrale vraag objectief formuleert. Dit betekent dat je je standpunt niet in je centrale vraag verwerkt en geen gekleurde termen gebruikt.

 

Vergelijk deze twee centrale vragen:

  • Welke mogelijkheden heeft de cateraar van de UvA en HvA om de ouderwetse kantines aan te passen voor de toekomst?
  • Welke mogelijkheden heeft de cateraar van de UvA en HvA om de gebruikersbeleving voor de doelgroep te optimaliseren in de toekomst?

 

4.      Enkelvoudig

De centrale vraag moet alleen uit een hoofdvraag bestaan. Om de centrale vraag te beantwoorden stel je deelvragen op, maar deze verwerk je niet in je centrale vraag.

 

Vergelijk deze twee centrale vragen:

  • Welke mogelijkheden heeft de cateraar van de UvA en HvA om de gebruikersbeleving voor de doelgroep te optimaliseren in de toekomst en hoe kunnen zij deze mogelijkheden afzetten tegen de financiële beperkingen?
  • Welke mogelijkheden heeft de cateraar van de UvA en HvA om de gebruikersbeleving voor de doelgroep te optimaliseren in de toekomst?

 

Toelichting op de centrale vraag

De centrale vraag alleen geeft soms niet eenduidig weer wat de reikwijdte is van het onderzoek. Licht begrippen daarom kort toe.

 

De doelgroep bestaat uit alle HvA-studenten, alle HvA-medewerkers, alle UvA-studenten en alle UvA-medewerkers. De gebruikersbeleving is optimaal wanneer de wensen van de doelgroep overeenkomen met de mogelijkheden die er zijn op het gebied van assortiment (diversiteit), de – inrichting van de – ruimte waarin gegeten kan worden inclusief voorzieningen (zoals de aanwezigheid van wifi), de mogelijkheid om in de kantine te eten en om eten mee te nemen, de wachttijden/wachtrijen, de kosten van de producten en de service/klantvriendelijkheid van het personeel.

Bron: A.F. Snoeck Henkemans. Schrijven. Handleiding voor het opstellen van zakelijke teksten. Groningen, 1989.

 

 

Verband doel, centrale vraag en onderzoeksmethoden

Bij verschillende doelstellingen horen typen centrale vragen en daarbij verschillende onderzoeksmethoden, zoals het schema (Mertens, 2013) hieronder laat zien:

 

Doel Centrale vraag Onderzoeksmethode(n) 
Beschrijven Wat? Analyse van bestaand materiaal, Enquête, Inhoudsanalyse
Definiëren Welke kenmerken…? Observatie, Analyse van bestaand materiaal, Enquête, Literatuuronderzoek
Verklaren Waarom of hoe komt het dat…? Literatuuronderzoek, Observatie, Enquête, Experiment
Voorspellen Welke ontwikkelingen of welke   verwachtingen? Literatuuronderzoek, Analyse van bestaand materiaal, Experiment
Vergelijken/exploreren Wat is de samenhang of wat is het   verschil? Hoe zit … in elkaar? Literatuuronderzoek, Observatie, Enquête,Experiment,Tekstinterpretatie/analyse, Discussie en dialoog, Rollenspel en simulatie, Training
Evalueren Hoe wordt … beoordeeld? Literatuuronderzoek, Enquête, Interviews
Ontwikkelingen volgen Welke trends zijn waar te nemen? Monitor, Indexering

 

Bron: Mertens, J. (2013) Praktijkonderzoek voor bachelors. Leidraad voor studenten bij het (af)studeren in het competentiegericht hbo. Bussum: Coutinho